Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.08.2018

Gir kred til Ap

Fra Nordland

-Dette er en svært god nyhet og et viktig signal fra Arbeiderpartiet, sier daglig leder Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag etter at lederen i Nordland Arbeiderparti signaliserer at han ikke lenger går inn for å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja.

Pressemelding fra Nordland Fylkes Fiskarlag:

EN GLEDELIG OG SVÆRT GOD NYHET FRA NORDLAND ARBEIDERPARTI

Leder Bjørnar Skjæran i Nordland Arbeiderparti har gjennom media signalisert at han ikke lenger går inn for å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Saken skal debatteres på partiets årsmøte til høsten.

 – Dette er en svært god nyhet og et viktig signal om at Arbeiderpartiet er villig til å ta ansvar for at havmiljøet i disse viktige områdene kan ivaretas på en god måte og at fiskeriene kan drives videre uten fare for at en skal få petroleumsvirksomhet midt i matfatet. Vi er derfor meget tilfreds med at lederen i partiet nå uttrykker at han går inn for å endre partiets syn. Det sier daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen i en kommentar til denne meget gode nyheten.

Skjæran møter kritikk fra bl. a Høyre og Fellesforbundet for at han nå endret standpunkt i saken i forhold til tidligere. – Det må være lov å endre synspunkt i denne viktige saken og det at Skjæran har kommet til en annen erkjennelse enn tidligere skal han ha berømmelse for sier Steinar Jonassen som også legger til at ytterligere satsing på andre næringer så som sjømatnæringen helt klart vil gi Nordlandssamfunnet et løft i årene fremover. 

Norges Fiskarlag og mange andre har i svært mange år arbeidet for at det ikke må åpnes for petroleumsvirksomhet i disse svært viktige og sårbare områdene. – Når det nå ser ut for at vi får Nordland Arbeiderparti med på laget så håper og tror jeg at denne kampen må være vunnet for lang tid fremover og at en kan få ro om dette spørsmålet sier Jonassen og legger til at det er mange som skal ha en stor takk for det arbeidet som har vært gjort. – Jeg vil spesielt trekke frem Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe som med sine mange tusen medlemmer har stått på i en årrekke for å nå dit vi er i dag. I tillegg har ulike miljøorganisasjoner og noen politiske partier gjort en strålende jobb. At vi nå også endelig har fått Nordland Arbeiderparti med helt og fullt og ikke bare på det kompromisset som partiet vedtok på årsmøtet i fjor er intet mindre enn strålende sier Steinar Jonassen.

– Jeg er overbevist om at dersom nå Nordland Arbeiderparti sier nei til konsekvensutredning for hele LoVeSe – området så kommer dette også til å bli vedtaket på det neste landsmøtet i Det Norske Arbeiderparti. Hvis det blir tilfelle er vi sikret at det i overskuelig framtid ikke blir petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja avslutter en meget fornøyd daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen.