17.11.2023

Gave til RS

Fra landsmøtet

I stedet for å gi delegater, gjester og innledere gaver i forbindelse med landsmøtet i forrige uke, valgte Norges Fiskarlag å gi Redningsselskapet en oppmerksomhet.

Under konferanser og større møter gis det ofte en oppmerksomhet i form av gave til innledere. Også gave til deltagere og gjester er gjerne en praksis, som også Fiskarlaget har hatt under vårt landsmøte.
I forbindelse med Landsmøtet 2023 ble det bestemt å gi en gave på vegne av hele organisasjonen til Redningsselskapet.

-Redningsselskapet er en av de viktigste bidragsyterne for å trygge kysten vår, og det er derfor hyggelig å kunne gi Redningsselskapet 25.000 kroner i forbindelse med landsmøtet vårt, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

Heggebø sier det som fisker er lett å identifisere seg med Redningsselskapets formål om å redde liv, forebygge og berge verdier.

-Vårt bidrag er slik sett en liten håndsrekning til det viktige arbeidet selskapet gjør, sier han.

Norges Fiskarlags landsmøte fikk vedlagte hilsen fra generalsekretær Grete Herlofson i Redningsselskapet etter at de fikk vite om gaven (ekstern lenke).