25.10.2023

Funn av merket fisk?

Hjelp forskerne!

Havforskerne merker ofte fisk i sine forsøk, og ønsker tilbakemeldinger ved funn av merket fisk. Her er info om hva du kan hjelpe med OM du får merket fisk.

Seniorforsker Terje van der Meeren ved Havforskningsinstituttet (HI) har bedt oss om å informere om hvordan gjenfangst av ulike merkede arter kan rapporteres tilbake til HI.

Både merket torsk og andre arter vil ha såkalte T-bar merker, som du ser på bildet over.

Merkeprogram lengst i nord

Vedlagt (nedenfor) er en plakat på både engelsk og norsk, om et merkeprogram på torsk som HI har i Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Der står det nevnt at man kan benytte Dugnad for havet (Havfunn) til å melde inn slike funn.

Dugnadforhavet.no er en nettside der man kan registrere seg og melde inn funn knyttet til det marine miljøet. På denne nettsiden kan man også melde inn funn av fiskemerker.

Dette vil HI ha av info

Hvis du får en merket fisk, ønsker HI å vite hvor og når den ble fanget, og lengden på fisken.

Hvordan fisken er merket

T-barmerke (bildet over) er et merke som er satt på utsiden av fisken like under den fremre ryggfinnen.

Det har et merkenummer og kontaktinformasjon.

  • HI ber om at det ved funn sendes en SMS til: 46956792 eller en e-post til: terjem@hi.no

Akustisk merke: Dette merket er operert inn i fiskens bukhule og er ikke synlig annet enn arret etter operasjonen, og vil være synlig litt på siden av fiskens buk.

Fisk som har et akustisk merke har i tillegg også T-bar merke under ryggfinnen.

Om du finner/får denne typen «fangst» så ber HI om at info sendes slik:

SMS til 95526999 eller e-post: eirik.emil.bygdnes@hi.no

Merkene kan som nevnt også meldes inn på internett. Registrer deg og meld inn på: dugnadforhavet.no

TAKK for at du gidder å gjøre jobben!