Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.06.2020

Frivillig AIS kan gi smekk

Fra 1. juli 2020

Bruk av frivillig utsendt AIS-signal kan fra 1. juli i år brukes som dokumentasjon for overtredelsesgebyr, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

Ved overtredelser av skipssikkerhetsloven som skjer etter 1. juli 2020 vil Sjøfartsdirektoratet kunne benytte frivillig utsendt AIS som dokumentasjon i vedtak om overtredelsesgebyr.

Bakgrunnen for kunngjøringen er to overtredelsesgebyrsaker mot fiskefartøy under 15 meter som har blitt påklaget og behandlet av Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskefartøy fra 15 meters lengde har krav om AIS om bord, mens fiskefartøy under 15 meter ikke har tilsvarende krav. De som likevel har AIS om bord, benytter derfor dette på eget initiativ.

Sjøfartsdirektoratet opplyser i en pressemelding om at de ønsker å informere næringen om klageavgjørelsene slik at næringen er forberedt på at frivillig utsendt AIS-data fra 1. juli 2020 vil kunne benyttes som dokumentasjon for å ilegge overtredelsesgebyr.

Sjøfartsdirektoratet melder videre at:

«Seilas utenfor tillatt fartsområde

Overtredelsesgebyrene som var ilagt i de to klagesakene gjaldt seilas utenfor tillatt fartsområde. Overtredelsene ble dokumentert ved hjelp av frivillig utsendt AIS-data som viste hvor fartøyene hadde seilt.

Nærings- og fiskeridepartementet kom til at AIS-data om de aktuelle fartøyene som var eid av enkeltpersonforetak, var å anse som personopplysninger. Dette innebærer at det kreves særskilt hjemmel i personopplysningsregelverket for bruk av AIS-data.

Gjeldende fra 1. juli

Departementet konkluderte med at Sjøfartsdirektoratet kan behandle AIS-data om de aktuelle fartøyene selv når disse anses som personopplysninger, og at direktoratet kan benytte seg av opplysningene for å ilegge rederiet overtredelsesgebyr ved brudd på regelverket.  

Sjøfartsdirektoratet ønsker å informere næringen om klageavgjørelsene slik at næringen er forberedt på at frivillig utsendt AIS-data fra 1. juli 2020 vil kunne benyttes som dokumentasjon for å ilegge overtredelsesgebyr.»