Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.06.2021

Frikjent for feilanslag

Bommet på vekta

En skipper fra Sommarøy er frikjent for å ha underrapportert fangst på mer enn sju tonn torsk. -Jeg bommet på vekta, og synes retten er rimelig i sin avgjørelse, sier Tommy Hansen.

53-åringen fra Sommarøy i Tromsø er en erfaren fisker og skipper som driver snurrevadfiske med fartøyet «Skulbaren».

I mars 2019 meldte han inn en fangst på 50 tonn torsk. Ved levering ble det landet i alt 57 315 kilo torsk ved Karlsøybruket AS.

Drøyt to år etter hendelsen ble det holdt hovedforhandling i Nord-Troms Tingrett som følge av at forelegg og inndragning ikke ble akseptert. Forelegget ble gitt i november 2020 og var på 18 000 kroner til skipperen og inndragning av 160 941 kroner til rederiet.

I dommen står det at: «Retten har under noe tvil kommet frem til at det ikke er grunnlag for å bebreide tiltalte for å ha meldt inn feil mengde fisk.»

Utfordrende taksering

Skipper og medreder Tommy Hansen sier han er glad for å ha fått medhold.

-Å taksere fisk er ikke alltid like lett. I retten forklarte jeg at jeg brukte en sekk for første gang på ett år og at det derfor kan være vanskelig å fastsette korrekt estimat over fangsten. Retten viser forståelse for dette og det er en lettelse.

Feilestimatet til Tommy Hansen var på 12,7 prosent. En slik underrapportering er litt utenfor det Fiskeridirektoratet aksepterer og det var grunnen til at saken ble sendt til politiet og forelegg ble gitt, forklarer advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag. Han førte saken for Tommy Hansen og rederiet Skulbaren.

Lite fleksibel

Ståle Hellesø sier han over tid har opplevd at myndighetene er lite fleksible i sin forståelse av utfordringene på havet.

Både advokat Hellesø og skipper Hansen forklarer at det ved «ny sekk» for sesongen kan være  vanskelig å estimere hvor mye fisk sekken inneholder når fisk skal løftes inn i båten.

– Dersom skipper tror det er 600 kilo og sekker inn 10 sekker, så estimerer han inn og melder inn 6000 kg. Dersom det viser seg ved levering at det ble levert 7000 kg, så vet skipper til neste tur at sekken faktisk rommer 700 kg og justerer da selvsagt estimatet ut fra dette.

Fiskeridirektoratet aksepterer ikke denne usikkerheten på første tur. Men det gjorde altså retten i straffesak. Det er dette som er denne sakens kjerne.

I tillegg er det sentralt i saken at mens Fiskeridirektoratet ikke aksepterer at det er etablert rettspraksis for aksept av et generelt slingringsmonn på avvik 12-13 %, så gjør domstolene det. Det er to lagmannsretter som har uttalt at det er et slikt slingringsmonn og flere tingrettdommer, hvor jeg har hatt flere av disse på vegne av våre medlemmer, forteller Ståle Hellesø.

I sin prosedyre for Nord-Troms Tingrett pekte Hellesø på nettopp dette, og blant annet en dom fra Frostating, som han mente måtte tilsi grunnlag for frifinnelse. I 1996 ble det i Trondheim avsagt en dom der det ble pekt på aksept for en differanse på opptil 12-13 prosent.

-Denne dommen ble utslagsgivende for frifinnelse i saken, og jeg er derfor også fornøyd med utfallet, sier Fiskarlagets advokat.

Domstol er å foretrekke

Ståle Hellesø sier hans erfaring er at det er lettere å bli frikjent av domstolen i en straffesak enn det er å få medhold i klagesak der Fiskeridirektoratet både fatter vedtak og behandler klagen.

– Også når det er nøyaktig samme type sak, presiserer han.

Rederiet og Tommy Hansen ble i tillegg til frifinnelsen også tilkjent dekning av sine saksomkostninger.