Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.11.2013

Føste kontordag for Kjell

Fiskarlagets nye leder på plass

Den nye lederen i Norges Fiskarlag hadde onsdag sin føste dag ved hovedkontoret i Trondheim. -Det er en begivenhet i Norges Fiskarlag nå når den 12. lederen i organisasjonens historie er på plass. Vi ønsker deg veldig velkommen, sa generalsekretær Jan Skjærvø da han samlet hele kollegiet i Landsstyresalen.

Drøyt 20 ansatte fra de ulike delene av næringen som er samlokalisert i femte etasje i Pirsenteret i Trondheim var tilstede under møtet. I tillegg til ansatte fra Fiskarlagets hovedkontor, samt tariffseksjonene var representanter fra Fiskarlaget Midt-Norge, Sett Sjøbein, FHF og Råfisklaget tilstede under samlingen.

Kjell Ingebrigtsen ble valgt til leder sist fredag og deltok i sitt føste offisielle oppdrag som nyvalgt leder tirsdag, da han deltok i et dialogmøte i regi av Fiskeridirektoratet i Tromsø.

Den nye lederen sa under møtet at han ønsker å komme inn i sin funksjon som leder fortest mulig og at han vil prioritere å møte de enkelte ansatte i Fiskarlaget for å lærer den enkelte å kjenne og på den måten legge grunnlaget for å bidra til å utvikle Norges Fiskarlag som organisasjon.

Føste dag på kontoret ble han også møtt med blomsterhilsen fra fiskeriministren, som det også planlegges et møte med.

Det er også avtalt en rekke andre møter i tiden fremover og nærmeste konkrete oppgave for den nye lederen blir deltagelse i et todagers kurs Fiskarlaget denne uken holder for Kystvakten.

Kjell Ingebrigtsen kommer til å ukependle til Bodø.