Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.09.2020

Forslag om utmeldelse

Årsmøtet i Nord

Styret i Fiskarlaget Nord har fredag morgen lagt frem et forslag til vedtak for årsmøtet der de foreslår utmeldelse av Norges Fiskarlag.

Fredag holder Fiskarlaget Nord årsmøte ved Scandic Ishavshotel i Tromsø.

Sak 8 på agendaen «Organisasjonsutvikling» innledes av Stig Meyer.

Styret la fredag morgen frem sitt forslag til vedtak i saken. Saken skal etter planen behandles etter lunsj som avsluttes klokken 1330 på årsmøtet.

Til orientering gjengir vi teksten nedenfor og opplyser at Norges Fiskarlag i møtet er representert ved leder Kjell Ingebrigtsen, assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen og fagsjef Joakim Martinsen.

Vi gjør våre medlemmer oppmerksom på at Norges Fiskarlag fikk dette forslaget til vedtak ved møtestart fredag formiddag.

Innstilling til vedtak i sak 8 fra styret i Fiskarlaget Nord til lagets årsmøte:

«Årsmøtet tar innledning fra Stig Meyer til orientering.

Årsmøtet konstaterer at Fiskarlaget Nord er satt i en umulig konkurransesituasjon i Norges Fiskarlag. Laget opplever svekket relevans i systemet.

Den endrede maktbalansen i Norges Fiskarlag oppfattes å komme til uttrykk i fiskaragets politikk.

Årsmøtet mener Fiskarlaget Nords posisjon og organisasjonsmessige forutsetninger må endres dersom laget skal kunne bestå eller utvikle seg som organisasjonsalternativ for kystfiskere. 

Årsmøtet komstaterer at Fiskarlaget Nord løpende har søkt mulighetsrom for å sikre og gjenopprette lagets relevans i Norges Fiskarlag. Årsmøtet kosntaterer videre at Fiskarlaget ord ikke kan påvirke eller endre situasjonen fra sin nåværende posisjon.

Situasjonen krever at Fiskarlaget Nord setter seg i reell forhandlingsposisjon.

For å komme i reell forhandlingsposisjon ser årsmøtet det som nødvendig at Fiskarlaget Nord meddeler utmelding av Norges Fiskarlag, og at laget går inn i oppsigelsestid i henhold til Mønsterlovene.

I perioden som kommer skal styret aktivt søke løsninger som kan bidra til å sikre og styrke organisasjonsalternativet for kystfiskerne i Nord.

Inntil annet besluttes gjennomføres årlige årsmøter i laget, der organisasjonsmessig status og mulighetsrom skal presenteres og diskuteres.»

Hva innebærer en utmeldelse?

Fiskarlagets mønsterlover kan du se her (intern lenke)

I paragraf 14 omtales utmeldelse slik:

§ 14. Utmelding av Norges Fiskarlag

Medlemslaget er medlem av Norges Fiskarlag såfremt ikke noe annet vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de møtende representanter. Utmelding trer i kraft og de økonomiske forpliktelser opphører to år fra den landsmøteperiode som inntrer etter at utmeldinga er mottatt av hovedorganisasjonen.