Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.07.2015

Forskningsplan vedtatt

Landsstyret i Fiskarlaget

Norges Fiskarlag har vedtatt en ny strategiplan for forskning og utvikling (FoU). Planen omfavner hele bredden av kunnskapsutfordringer som er viktige for næringa.

FoU-planen er vedtatt i Fiskarlagets Landsstyre, og beskriver Norges Fiskarlags ståsted i forskningspolitikken.

-Fiskerne trenger en egen plan for forskning og utvikling, og jeg er godt fornøyd med at vi nå har en oppdatert plan for de neste to årene. Det sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

 

Bred plan

Vi har i dag dyktige fiskere og FoU-institusjoner og en leverandørindustri som er internasjonalt ledende innen flere fagområder. For å sikre og videreutvikle denne posisjonen må vi være kunnskapsledende innenfor kyst- og havmiljø, optimal ressursutnyttelse og i utviklingen av framtidas moderne fiskeflåte. Det krever at den riktige FoU-aktiviteten blir prioritert, finansiert og tatt i bruk.

-Det er en rekke områder innen FoU som griper inn i fiskeriene, og det er behov for å tydeliggjøre fiskerinæringens prioriteringer overfor samfunnet, våre medlemmer, beslutningstakere og virkemiddelapparat. Ikke minst er det nå viktig å prioritere en tilstrekkelig- og faglig god overvåking og ressursforskning på våre viktigste kommersielle bestander, understreker Ingebrigtsen.

 

Mange med i utvikling

Det er en rekke etater og instanser som har prosjekter og midler knyttet til forskning og utvikling for fiskeriene. Mest kjent innen fiskeriene er nok Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) som i år markerer sitt 15-årsjubileum. Også Norges Forskningsråd og en rekke programmer knyttet til ulike forskningsinstitusjoner har næringsrettet forskning som gagner norske fiskere.

 

FoU i Fiskarlaget

Norges Fiskarlag har siden etableringen i 1926 arbeidet med fagområdet og siden 2000 arbeidet med FoU som konkret saksområde. Fiskernes strategiplan for FoU ble første gang vedtatt i 2000 og revidert i 2007 og 2010.

 

  • Kjell Ingebrigtsen, mobil: 92 28 47 19
  • Jan Henrik Sandberg, mobil: 97 68 24 69