Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.11.2020

Forlenger sertifikater

Sjøfart om covid-19

Sjøfartsdirektoratet opplyser at gyldigheten forlenges for alle fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser med forfall før 01.07.2021. Dette er en av flere nye covid-19-meldinger. Se også mer om Fiskarlagets covid-praksis.

Sjøfartsdirektoratet har en samleside for alle covid-19-relaterte saker der du finner driftsoperative oppdateringer som er knyttet til den pågående pandemien.

Som bildeillustrasjonen (ovenfor) viser finner du covid-19-boksen på forsiden på Sjøfartsdirektoratets nettside. Klikk deg inn med jevne mellomrom eller når det er spesielle tema du lurer på knyttet til direktoratets fagområder. 

Om sertifikater

Sjøfartsdirektoratet har altså nå besluttet at samtlige fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser som har forfall før 01.07.2021 forlenges med 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet. Årsaken til forlengelsen er pandemisituasjonen. 

Les mer om detaljene i den aktuelle meldingen fra direktoratet ved å klikke deg inn her eller gå til Sjøfartsdirektoratet.no

Farlige stoffer

Som følge av covid-19-restriksjoner verden over, har næringen rapportert om problemer med å kartlegge skip og få sertifisert IHM (oversikt over farlige stoffer), innen fristen 31. desember 2020.

Dette gjør at EU-kommisjonen nå går ut med nye retningslinjer.Les detaljene i nyhetsmelding 17.11

Mannskapsbytte mv

Fiskarlaget og våre medlemslag/gruppeorganisasjoner får jevnlig direktehenvendelser knyttet til enkelttema nå under pandemien.

Vi henviser gjennomgående til den enkelte fagmyndighetens nettside, som Sjøfartsdirektoratet, samt til HelseNorge sin side for medisinske og helsefaglige vurderinger.

Når det gjelder næringsspesifikke tema tar vi dette blant annet opp i de jevnlige møtene vi har med politisk ledelse og embedsverket i Nærings- og fiskeridepartementet, samt direkte til den respektive fagmyndigheten når det er påkrevd.

Vi oppfordrer derfor om at du fortsetter med å ta opp denne typen saker med oss som fag- og næringsorganisasjon, slik at vi så snart som mulig kan bistå med å avklare og bidra til løsninger eller tilpasninger på vegne av deg og våre medlemmer.