Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.11.2022

Forhandler denne uka

Tariff 2022

Denne uka møtes tariffseksjonene i Fiskarlaget til forhandlinger om tariffen. Nytt av året er at Riksmekleren skal bistå dersom partene ikke kommer til enighet.

Tradisjonen tro samles Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen til forhandlinger innerst i en av verdens mest ikoniske fjorder; Geirangerfjorden.

Gjennom mange år har det vært tradisjon å oppsøke Geiranger når Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtalene i fiskerinæringen skal opp til revisjon.

Forhandlingene om justeringer eller nye momenter i Fiskarlagets tariff gjennomføres hvert andre år og de to seksjonene er representert med en forhandlingsdelegasjon på 12-14 personer hver.

I praksis er tariffseksjonene representert ved sine såkalte HU; Hovedforhandlingsutvalg. Dette er landsstyret i seksjonen som suppleres med rådgivere inn i forhandlingene.

-Geiranger ble i sin tid valgt fordi vi får ro til forhandlingene der. Det er flotte omgivelser, og stedet ligger slik til at vi samtidig får en veldig konsentrert og god ramme for dette viktige arbeidet, sier daglig leder i Mannskapsseksjonen Audun Stautland.

Deler av Mannskapsseksjonens HU fotografert i Svolvær tidligere i år.

Plan for uka

I løpet av helga har de rundt 25 som deltar i år kommet til Geiranger fra hele landet, og mandag morgen starter samtalene om årets krav.

Det er lagt en omforent plan om å forsøke å ha avklaringer landet innen torsdag, slik at delegaten kan forlate Geiranger fredag formiddag.

-Vi har planlagt for at vi skal klare å komme i mål i løpet av uka, selv om det er vanskelig å spå utfallet av slike samtaler, forklarer daglig leder Geir Kroknes i Båteierseksjonen.

Deler av Båteierseksjonens HU under deres jubileumsseminar i desember 2021.

Riksmekleren skal bistå

Dersom årets tariff-samtaler skulle ende med behov for megling, så er det fra i år avklart at det er Riksmekleren som vil bistå partene i å komme frem til avklarende løsninger.

I januar ble det avtalt at Riksmekleren fra i år tar over funksjonen som Førstelagmannen i Frostating lagmannsrett har hatt frem til 2022.

Ved en tilfeldighet var administrasjonene i Fiskarlagets to tariffseksjoner sist uke i møte med nettopp Riksmekleren.

Dette var et «Bli kjent-møte» i forbindelse med et seminar som Riksmekler Mats Wilhelm Ruland holdt for sin stab. Seksjonene opplyste i møtet om sin virksomhet og hvordan tariffarbeidet er lagt opp i Norges Fiskarlags seksjoner og de to daglige lederne omtaler møtet som både nyttig og aktuelt.

Slik er prosessen

Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtalene i fiskerinæringen revideres hvert andre år.

Medlemmene i seksjonene inviteres på vårparten til å komme med endringsforslag ut fra sine ståsted og med de erfaringene de har knyttet til hvordan den gjeldende tariffen kan ha forbedringspunkter.

Deretter behandles innspillene og kravene utformes i de respektive seksjonenes HU, før de overleveres i slutten av august – om lag to måneder før forhandlingene holdes.

Fiskerioverenskomsten og oppgjørsavtalene oppdateres etter at det er avholdt forhandlinger og de nye momentene trer i kraft fra 1. januar det påfølgende året; altså vil årets endringer gjelde fra 1. januar 2023.