Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.11.2013

Foreslår nye kontrolltiltak

Utvalg om 2014-fisket

Et utvalg nedsatt av Fiskeridirektøen har kommet med en rapport der det foreslås flere tiltak for tilnærming til kontrolltiltak foran 2014-sesongen. Utvalget ble nedsatt etter rykter og uro rundt fisket i vinter og vår.

Fiskeridirektoratet melder mandag at rapporten med forslag til tiltak fra utvalget nå er klart.

Utvalget var satt sammen av representanter fra Norges Råfisklag, Norges Kystfiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Norges Fisakralg, mens arbeidet ble ledet av Fiskeridirektoratet.

I omtale av saken heter det at utvalget mener flere tiltak er mulig p sette iverk til kommende sesong. Fiskeridirektoratet fremhever følgende moment fra utvalgsarbeidet:

Indre justis med bevisstgjering av konsekvensar av manglande etterleving av regelverket. Det vil mellom anna bli arrangert fleire dialogmøter mellom Fiskeridirektoratet og næringa i november og januar.
Betre identifisering av den enkelte landing ved å merke fisken tydeleg og klart avskilt frå andre fangster.
Betre og meir omfattande kontroll ved mellom anna meir samordning mellom ulike kontrollinstitusjonar og bruk av døgnkontinuerleg kontroll.

Les hele rapporten