Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.02.2020

Foreløpig tariff

Det meste er klart

Fiskerioverenskomst for 2019-2020 er nå tilgjengelig for medlemmer i Fiskarlaget. Endelig overenskomst vil bli tilgjengelig noe senere.

Norges Fiskarlags tariffseksjoner gjør hvert andre år tilpasninger og endringer av gjeldende tariff, samt forhandler om endringer i overenskomsten. Forhandlingene om den kommende toårsperioden ble gjennomført i oktober.

Det ble ikke enighet om alle forhandlingspunkt og uenighetspunkter tas nå videre til en voldgiftsnemnd.

Dato for dette er satt til tirsdag 26. mars.

Voldgiftsnemnden har siste ord og det betyr at det er den fagsammensatte nemnda som skal ta avgjørelse knyttet til uavklarte spørsmål.

I det vedlagte dokumentet kan du se den oppdaterte versjonen av Norges Fiskarlags fiskerioverenskomst. De bestemmelsene som er til voldgift, er angitt med uthevet skrift, i den foreløpige utgaven.

Endelig utgave vil bli publisert så snart voldgiftsnemnda har gjort sitt arbeid.