Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.10.2017

Forelegg ble halvert

Fordelaktig å være medlem

Et medlem i Fiskarlaget fra Nordland har fått halvert sitt inndragningsforelegg etter bistand fra vår jurist.

En skipper og et rederi fra Nordland ble begge gitt forelegg etter at de benyttet en snurrevad som ikke var i samsvar med regelverket.

Skipperen fikk et forelegg på 10 000 kroner, mens rederiet ble gitt et inndragningsforelegg på 100 000 kroner.

Både skipper og rederi har vært innstilt på å godta foreleggene, men mener inndragningsforelegget var for høyt i betraktning av at noten bare ble brukt en gang i fisket.

Gir bistand

Norges Fiskarlag gir som en av sine sentrale medlemsfordeler bistand til våre medlemmer i juridiske spørsmål.

– Da vi fikk henvendelse om denne saken tok jeg umiddelbart kontakt med Nordland politidistrikt. Etter kort tid fikk vi en tilbakemelding fra påtaleansvarlig med informasjon om at vår argumentasjon i saken var tatt til følge og at forelegget på 100 000 blir halvert. Det forteller jurist Bjørn Kvello i Norges Fiskarlag.

Han opplyser at både skipper og rederi er godt fornøyd med utfallet i saken.

Vi understreker at fartøyet på bildet ikke har sammenheng med saken som omtales. Bildet er brukt for illustrere fiske med snurrevad.