Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.11.2021

Føler seg velkommen

Intense start-uker

Kåre Heggebø kjenner seg velkommen i sin nye rolle som leder i Norges Fiskarlag. – Jeg liker å bidra til løsninger og vil være en lyttende leder, sier 61-åringen.

Kåre Heggebø fullfører fredag sin andre hele uke som leder i Norges Fiskarlag.

Han har allerede rukket å treffe statsministeren og flere av statsrådene og deltatt i en rekke møter internt.

– Det er veldig mye å sette seg inn i. Enormt mye, sier han etter en kort tenkepause.

Han definerer seg fortsatt til å være i startfasen med å få satt seg inn i prosedyrer og ansvarsroller som er knyttet til funksjonene som han nå har overtatt ansvaret for.

– Det tar tid å sette seg inn i de formelle sidene som er knyttet til lederrollen, men jeg stresser ikke med dette. Det handler om å erfare og lære hvordan jeg kan gjøre disse oppgavene. Det jeg kjenner mest på nå, sier han, er en forventning og motivasjon til å komme i drift.

Han omtaler mottagelsen som ny leder, både i administrasjonen, fra medlemsmassen og andre, som veldig god.

– Ja, jeg kjenner meg veldig velkommen i rollen, sier han.

Tydelig på målene

– Jeg liker å finne løsninger og lytte til alle, svarer han på spørsmål om hvilken leder han ønsker å være for den største av organisasjonene i villfisknæringen.

Heggebø følger også opp med en ytterligere konkretisering:

– De som over tid opplever å ikke lyttes til, vil falle fra. Det gjelder både i Norges Fiskarlag og i andre sammenhenger, poengterer han.

Klar forventning

Den nye lederen i Fiskarlaget peker på at det er viktig at Fiskarlaget lykkes i å organisere oss enda bedre.

– Jeg har tillit og håp om at de prosessene som er i gang vil skape noe som er bedre og mer effektivt enn det vi har per nå. Politisk er det også veldig mange viktige og tunge saker fremover som må landes på en god måte, sier Kåre Heggebø.

Han vil bruke det beste fra Fiskarlagshistorien som verktøy i dette arbeidet:

– Vi må finne kompromisser og løsninger som alle kan leve med.

Ønsker flere kvinner

– Det aller viktigste er at det som er kommet frem ikke på noen måte blir bagatellisert. Dette er hans innledende kommentar på spørsmål om hvordan han ser for seg å jobbe målrettet og langsiktig med å forebygge trakassering og sikre likestilling i næringen – og han ser det som viktig at vi blir oppfattet som en næring der det er raushet og inkludering som preger arbeidsdagen.

– Det som er kommet frem må tas på alvor, og vi må i hele næringen bli langt flinkere til å forebygge og følge opp.

Han omtaler trakassering som det som det er lettest å gripe fatt i.

– Det er ikke akseptabelt! Ingen skal oppleve dette i vår næring.

Han peker på at vi må lykkes med å rekruttere flere kvinner til å bli fiskere, og at dette også henger sammen med et nødvendig og langsiktige holdningsarbeid.

– Det er ikke gjort over natta. Det er et klart mål, og vi er avhengige av å øke innslaget av kvinner i næringen, sier Kåre Heggebø.

Han er på en måte både habil og inhabil i så måte.

Han har nemlig arbeidet med en kvinne som mannskap i hele 10 år. Hans inhabilitet er knyttet til at det er kona Karin det er snakk om.

– Jeg har bare godt å si om vårt samarbeid. Miljøet påvirkes av at det er en kvinne ombord. Det er klart vi har fått hevede øyenbryn på kaia når mannskapet står med tampen. Men det har fungert godt for oss, sier han.

Inkludering

– Det er så enkelt at når jeg er ombord så er jeg bevisst på å være inkluderende. Det handler om å drøfte beslutninger, men når det kommer til stykket så er det skipperen som tar beslutningen. Det ligger i yrkes natur.

De to har vært et par siden de var 15 og 16 år gamle.

Nå legger Kåre opp til å være inkluderende i sin rolle som leder for fiskerne som er medlem i Fiskarlaget.

Han ser for seg at det kan bli mindre tid til å være kystfisker og ta kvotene på NVG, nordsjøsild og makrell.

Det som er sikkert er at han overtar leiligheten som Kjell Ingebrigtsen har disponert i Trondheim og legger opp til å representere fiskerne ved å være arbeidende styreleder.

Han ser ikke for seg at det vil bli en revolusjon knyttet til hvordan han vil gå inn i lederrollen på.

– Som nevnt er mitt mål å forsøke å få til enda mer inkludering av hele organisasjonen. Jeg ønsker at vi kan få til å bygge oss mer sammen. Jeg er optimist, både for egen del og for Fiskarlaget, sier mannen som er gitt mandat av Landsmøtet til å lede organisasjonen de to neste årene.

FAKTA om Kåre:

Han har sammen med kona Karin drevet kystbåten «Luna».

De har to voksne barn og han har i sin tid som tillitsvalgt i fiskernes organisasjoner hatt en rekke omfattende og langvarige verv.

Kåre Heggebø var fra 1994 til 2007 leder i Sør-Norges Notfiskarlag og ble i 2007 valgt inn i styret i Fiskarlaget Vest, der han fra 2011 har vært leder. Han fikk avløsning i dette vervet høsten 2021, da Terje Eriksen tok over det roret.

I Norges Fiskarlag var han i flere perioder varamedlem til Landsstyret før han i 2013 ble valgt inn i styret som andre nestleder, et verv han hadde frem til landsmøtet i november 2021.

Kåre Heggebø har også hatt verv i Norges Sildesalgslag.

Han meldte seg inn i Fiskarlaget i tenårene, og har stått som medlem i organisasjonen siden 1977.