Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.10.2022

Flertall i Fiskerlaget Sør

Årsmøtevedtak

Fiskerlaget Sør har lørdag 22. oktober vedtatt å gå inn i Sør-Norges Fiskarlag. Vedtaket ble gjort med 22 mot 4 stemmer. Siste ord i prosessen har dermed de to medlemsleddene som holder sine årsmøter i Bergen neste uke.

Fiskerne i Sør landet altså et klart flertallsvedtak i saken.

Vedtaket innebærer at Fiskerlaget Sør slutter seg til en sammenslåing av Møre og Romsdal Fiskarlag, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Fiskarlaget Vest, Fiskerlaget Sør og Sør-Norges Notfiskarlag til et nytt Sør-Norges Fiskarlag.

De to lagene som ennå ikke har holdt sine årsmøter er Fiskarlaget Vest og Sør-Norges Notfiskarlag. De to lagene møtes torsdag og fredag 27. og 28. oktober.

Klar forventning

Årsmøtet på Larkollen ved Moss var tydelige i sin forventning om at Norges Fiskarlag som hovedorganisasjon vil bidra til å at sammenslutningsprosessen ivaretar medlemmenes interesser i de eksisterende medlemslagene. 

Årsmøtet forventer også at Norges Fiskarlag sørger for nødvendig økonomisk støtte til ny stilling som daglig leder i de nye medlemslagene, i tråd med forventningene til forhandlingsutvalget som har utarbeidet forslaget. 

– Slik finansiering bør gis frem til spørsmål om finansieringsmodell for Norges Fiskarlag er avklart, påpekes det i vedtaket.

Noe skepsis

Vedtaket tar også opp i seg den grad av skepsis i medlemsmassen, som også kom til uttrykk i debatten i årsmøtet, at man frykter økt avstanden fra lokallag og enkeltmedlemmer til nytt styre, og at dette er noe som utfordre medlemmenes opplevelse av tilhørighet og verdi av medlemskap i Fiskarlaget. 

Gratulasjon

Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag var den første som benyttet muligheten til å gratulere årsmøtet med vedtaket.

Han kaller vedtaket både klokt og fremtidsrettet.

Heggebø fortalte årsmøtet at bekymringen om arbeidet på grunnplanen i Fiskarlaget også har kommet tydelig frem i flere av de andre medlemslagenes årsmøter.

– På årsmøtet til Møre og Romsdal i Molde denne uka var også lokallagenes rolle og arbeid fremme i debatten. Dette er viktig og riktig at det blir belyst, sa han før han avsluttet med følgende konstatering:

– Om vi ikke får til dette så har vi ikke lyktes med prosessen. Målet er at organisasjonsprosessen skal styrke organisasjonen, også lokallagsarbeidet, sa Kåre Heggebø.