Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.04.2022

Fiskerne lider

Økt areal til oppdrett

Norge står for den største økningen i totalareal som benyttes ved hver oppdrettslokalitet de siste 15 årene. Dette viser en undersøkelse Havforskningsinstituttet har deltatt i. Saken har skapt debatt, og her kan du lese et innspill fra Nordland Fylkes Fiskarlag om saken.

Nordland Fylkes Fiskarlag skriver i sitt debattinnlegg at fylkeslaget er glad for at arealbeslaget fra oppdrettsnæringa kommer på dagsorden, men både fiskeforbudssone og fortøyningsareal utgjør mye større areal enn kun den flytende delen Havforskningsinstituttet har sett på.

Oppdrettsnæringa er ei stor og viktig næring med høy verdiskapning, men det store arealbeslaget til næringa går på bekostning av andre næringer, og spesielt fiskerinæringa, som er avhengig av rent hav, gytesuksess og tilgang på fiskefelt for å overleve.  

  • Les hele det aktuelle avisinnlegget fra Fylkesfiskarlaget i den vedlagte pdf-en.