Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.04.2022

Fiskerinæringen taper

På feilslått ressurskontroll

I den grad det foregår kriminalitet, har samfunn og næring en felles interesse i å komme den til livs. Men kan kritikken av næringen ha utviklet seg til et problem i seg selv, spør Fiskarlaget Nord i et debattinnlegg.

-Fiskerinæringen er ikke tjent med å bagatellisere fiskerikriminalitet. Tvert imot er seriøse aktører tjent med at næringen er ryddig og ren. I den grad det foregår kriminalitet så har samfunn og næring en felles interesse i å komme den til livs. Det stilles imidlertid spørsmål ved om ikke kritikken av næringen har utviklet seg til et problem i seg selv?

Slik innleder Fiskarlaget Nord det vedlagte debattinnlegget (nedenfor) der det vises til en rekke oppslag gjennom vinteren.

En rekke problemstillinger drøftes i teksten, der det blant annet også henvises til ulike kilder og estimater i pressen om at det forsvinner fisk for 1,5 milliarder kroner i løse luften årlig.

Debattinnlegget er ført i pennen av styret og daglig leder Jon Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

Les teksten her: