Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.02.2022

Fiskeribladet villeder

Svar på leder

Fiskeribladet dikter opp sammenhenger som ikke finnes, skriver generalsekretær Sverre Johansen i dette svaret på en lederartikkel i Fiskeribladet 22. februar.

Fiskeribladet villeder om Fiskarlaget

  • Av generalsekretær Sverre Johansen

I etterkant av Landsstyremøtet i Norges Fiskarlag tidligere i februar skrev Fiskeribladet flere saker om utfordringene Fiskarlaget har med kvinnelig representasjon i styrende organer. Dette følges opp med en lederartikkel 22. februar. Denne er så full av feil at den ikke kan få stå uimotsagt.

Fiskeribladet dikter opp sammenhenger som ikke finnes, og de nekter å ta inn over seg at til tross for at Landsmøtet valgte et Landsstyret som bare består av menn, så fattet Landsmøtet tydelige vedtak om at mangfoldet i organisasjonen må forbedres kraftig. Dette har vi fulgt opp tett i perioden etter landsmøtet, senest på Landsstyremøtet i begynnelsen av februar.

Sentralt i Fiskeribladets vinkling står et forslag om å utvide Landsstyret med to kvinnelige representanter. Dette forslaget har blitt vurdert, men det er rett og slett feil når Fiskeribladet hevder at det er forkastet. Faktum er at vedtektene styrer hvordan Fiskarlaget er organisert. Dette gjelder for alle organisasjoner. En utvidelse av styret krever endring av vedtektene, og vedtektene kan bare endres på et ordinært landsmøte. Dette har blitt forklart til både forslagsstillerne og Fiskeribladet, men Fiskeribladet synes ikke å ville akseptere eller forstå at også i Fiskarlaget må vi følge organisasjonens spilleregler. Like lite som regjeringen kan vedta sine egne lover, så kan heller ikke Landsstyret i Fiskarlaget finne på sine egne vedtekter. Det gjelder også når forslagene har en begrunnelse som Landsstyret slutter seg fullt og helt til.

Landsstyret har vedtatt at forslag om endring av vedtektene for å sikre større mangfold og representanter av begge kjønn skal legges fram for Landsmøtet i 2023. Vi skulle gjerne sett at dette kunne gjøres raskere.

Landsstyret vedtok også å etablere en ordning med ungdomsrepresentanter til Landsstyret, hvor det stilles krav om kjønnsbalanse blant de som nomineres. Disse representantene vil få full tale- og forslagsrett. Fiskeribladets påstand om at de skal «tie i forsamlingen» er direkte feil, og hadde Fiskeribladet evnet å lese det vi faktisk har sagt så burde dette vært en enkel sak å forstå.

Fiskeribladet hevder også at Fiskarlaget unngår å snakke om utfordringene vi har med mangfold og kvinnelig representasjon i vår organisasjon og i næringa mer generelt. Hvor dette kommer fra er ukjent for oss. Vi har svart både Fiskeribladet og alle andre som har hatt spørsmål til oss, og vi har også tatt opp saken ved en rekke anledninger. Det er mulig at Fiskeribladet ikke har fått de svarene de skulle ønske fra oss, eller at de ikke har passet inn i den historien Fiskeribladet har lyst til å skrive, men å kritisere oss for ikke å ville snakke om saken er direkte villedende.