Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.05.2022

Fiskere bøtelagt

Danmark

Seks norske fiskere som ble bøtelagt for feilrapportering i Danmark har fått løst sine saker. Fiskerne har fått ettergitt eller redusert bøter med mer enn 700 000 kroner.

Sakene gjaldt i alt seks saker med fiskere som fikk bøter etter at de leverte fangst av industrifisk i Danmark i 2017. De fleste leverte sin fangst i Hanstholm.

Sakene oppstod fordi fiskemengden ved kontroll ikke stemte med det som var oppgitt i fangstsertifikatet.

Det viste seg at det var andre mengder av blant annet hestmakrell, blåhvitting, sild og makrell enn det som var oppgitt.

Fiskarlagets advokat Bjørn Kvello forteller at det i et par saker ble tatt kontakt med rette myndighet i Danmark og redegjorde for at fisker ikke kunne bebreides for det avviket som hadde oppstått.

– Vi anførte at de prøvene som ble tatt av fangsten ikke var representative og dermed ga feil resultat. Danske myndigheter har ettergått dette og vi er meget godt fornøyd med at vi har fått medhold, sier Kvello.

Nå er alle de øvrige sakene også ferdigbehandlet av politiet i Danmark.

Advokat Bjørn Kvello i Norges Fiskarlag fikk i den aktuelle saken behov for assistanse fra en dansk kollega, men er fornøyd med å ha fått et godt samlet gjennomslag for våre medlemmer.

– Vi engasjerte på vegne av fiskerne en dansk advokat for å bistå dem etter at det var utstedt bøter til alle. I alt ble det gitt bøter på 755 000 kroner for det vi i norsk fiskeriforvaltning benevner som feilestimat – altså at man ikke har klart å beregne hvor mye man har av de ulike fiskeslagene ved levering, forklarer Bjørn Kvello.

Resultatet etter arbeidet med de seks sakene er at en fikk opphevet sitt forelegg på 147 000 kroner, mens de øvrige har aksepter mindre bøter på 11 800 og nedover til 3 000.

Bøteforeleggene var slik:

Fisker A kr. 195 000,-     vedtatt bot kr. 11 600,-

Fisker B kr. 71 200,-                «          kr. 4 500,-

Fisker C kr. 75 300,-                «          kr. 3 000,-  

Fisker D kr. 143 500,-             «          kr. 11 800,-

Fisker E kr. 147 000,-             «          kr.  0,-

Fisker F kr. 123 700,-             «          kr. 10 900,-

Bjørn Kvello påpeker at sakene viser at det var riktig å ikke godta de opprinnelige bøtene.

– Dette viser også nytten av å ha en medlemsorganisasjon i bakhånd som kan gi råd, i dette tilfelle om å engasjere bistand fra en advokat i Danmark, avslutter Bjørn Kvello.