29.02.2024

Fiskarmøte på Myre

Onsdag 6. mars

Fiskarlaget inviterer fiskere og andre interesserte til et åpent åpent fiskarmøte på Myre i Øksnes, onsdag 6.mars. Møtet holdes ved Myre Kysthotell klokken 18.

Det er Nord Fiskarlag som inviterer til åpent fiskarmøte.
Invitasjonen går til alle fiskere og andre interesserte og på programmet står flere innlegg fra staben i Nord Fiskarlag, i tillegg til at både Råfisklaget og Nordlys Forsikring også har takket ja til å bidra i løpet av de to timene som er satt av denne onsdagskvelden.

Tid og sted for møtet: Myre Kysthotell, Storgata 52, Myre – klokken 18-20

Program:

  • Marianne Sandstad, Nord Fiskarlag – Velkommen til fiskarmøte
  • Karoline Hasti Rutle, Nord Fiskarlag – Fagorganisert i fiskarlaget
  • Øyvind Arntzen, Nord Fiskarlag – Sameksistens / Andøya Space
  • Olve Hjellbakk, Nord Fiskarlag – Kvotemelding 2.0
  • Charles Aas & Brita Rasmussen, Norges Råfisklag – Pris og marked.
  • Tore Jakola, Nordlys Forsikring – Mannskapsforsikring

Ber om påmelding
Det blir også servering etter møtet.
Nord Fiskarlag ber derfor om at du gjerne gi et signal om deltagelse til:
Marianne Sandstad på mail marianne@fiskarlaget.no eller sms / telefon 95793995, innen 4.mars.

Velkommen til Fiskarmøte på Myre.