Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.10.2014

Fiskarlagets reguleringsvedtak

Kvoteåret 2015

Landsstyret i Norges Fiskarlag har nå behandlet og vedtatt forslagene til kvotereguleringer for 2015. Vedtakene sendes nå over til myndighetene som Fiskarlagets innspill til hvordan fisket bør gjennomføres neste år.

Det er en omfattende saksmengde som ligger til grunn for den årvisse vedtaksbunken i reguleringssakene. Landsstyret har gjort vedtak i til sammen 20 saker som omhandler neste års reguleringsopplegg.

I de enkelte punkt under kan du lese vedtakene i hvert enkelt fiskeri (saken oppdateres fortløpendemed flere vedtaksbrev).

I den videre saksbehandlingen er vedtakene definert som Norges Fiskarlags innspill til Fiskeridirektørens reguleringsmøte som holdes i Bergen 6.- 7. november. Vedtakene er selvfølgelig også sendt Nærings- og Fiskeridepartementet.

Reguleringssaker for 2015:

1.    Fisket etter torsk, hyse nord for 62° N: Torsk og hyse nord.docx

                   
2.    Fisket etter torsk sør for 62° N: Torsk sør for 62 gr. N i 2015.pdf

                   
3.    Fisket etter blåkveite nord for 62° N: Blåkveite.docx 

                     
4.    Fisket etter reker: Reker.docx                               
    a.    ved Grønland
    b.    i NAFO-området
    c.    i Nordsjøen/Skagerak

5.    Fisket etter sei: Sei.docx         

                         
6.    Fisket etter sild sør for 62° N: Sild sør for 62 gr. N i Nordsjøen og Skagerrak i 2015.pdf   

                      
7.    Fisket etter norsk vårgytende sild: Norsk vårgytende sild 2015.pdf

                     
8.    Fisket etter makrell: Makrell 2015.pdf

                              
9.    Fisket etter brisling: Brisling.pdf

                           
10.    Fisket etter rognkjeks: Rognkjeks.docx

                               
11.    Fisket etter lodde i Barentshavet: Lodde i Barentshavet 2015.pdf

                   
12.    Fisket etter kolmule: Kolmule 2015.pdf         

                     
13.    Fisket etter uer: Uer.docx  

                           
14.    Fisket etter breiflabb og kveite: Breiflabb og kveite.docx  

                   
15.    Regulering av fisket etter tobis og øyepål: Tobis.pdf Øyepål.pdf

                  
16.    Fisket etter vassild nord for 62° N: Vassild.docx    

                  
17.    Fisket etter pigghå, brugde og håbrand: Pigghå mfl.docx

                  
18.    Regulering av fisket etter hestmakrell: Hestmakrell.pdf    

              
19.    Kvoteråd for 2015 – Nordsjø- og pelagiske bestander: Kvoteråd 2015.pdf