Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.01.2015

Fiskarlagets organisering på høring

Organisasjonsutvalgets rapport

-Engasjer deg og bidra med gode innspill i prosessen for å rigge Fiskarlaget for fremtiden. Dette sier leder Kjell Ingebrigtsen når organisasjonsutvalgets rapport nå sendes ut på intern høring. 

Det var landsmøtet som i 2013 vedtok å be om en gjennomgang av Norges Fiskarlags organisasjonsstruktur, finanisering og tarifforganisering med sikte på å finne fram til den måten å organisere fiskerne og fiskeflåten som er best mulig tilpasset dagens og morgendagens utfordringer.

Organisasjonsutvalget har vært ledet av Jarl-Magne Silden, leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag, mens generalsekretær Jan Skjærvø har vært sekretær.

Rapporten er nå lagt frem og den var enstemmig på alle punkt. Rapporten er behandlet i landsstyret og sendes nå til organisasjonsmessig behandling med frist for tilbakemelding 20. september 2015.

Leder Kjell Ingebrigtsen sier rapporten tilgjengeliggjøres på nettsiden slik at blant annet medlemmer kan se på den alt nå og dermed ha et best mulig grunnlag for å delta i debatten i lokallag og regionlag når de enkelte medlemslagene skal avgi sine innspill innen høringsfristen.

Ingebrigtsen understreker at Fiskarlaget sentralt ikke tar mot innspill fra enkeltmedlemmer i prosessen.

-Vi kjører en vanlig organisasjonsmessig behandling som tilsier at engasjementet tas ut lokalt og regionalt innen fristen den 20. september. Det er de regionale medlemslagene i Fiskarlaget som legger premissene for hvordan høringen organiseres og administreres i sitt område, understreker Kjell Ingebrigtsen.

Rapporten skal sluttbehandles på Fiskarlagets landsmøte 18.-19. november.

Mandat

Landsstyret vedtok mandat og sammensetning av utvalget i januar 2014. Utvalget ble bedt om å utrede de endringer som har skjedd i sentrale forutsetninger for organisasjonens virksomhet, både samfunnsmessig og næringsmessig.

På denne bakgrunnen ble utvalget utfordret til å presentere en vurdering av hvilke sentrale oppgaver og utfordringer fiskerne og fiskeflåten vil stå overfor i tiden framover, og hvilke alternative organisasjonsløsninger utvalget anser som mest egnet til å møte disse utfordringene.

Sammensetning

Organisasjonsutvalget har bestått av leder eller nestleder i alle medlemslag, samt tillitsvalgte fra Fiskarlagets to tariffseksjoner og en representant for de ansatte.

Organisasjonsutvalgets rapport er lagt ut her på Fiskarlagets nettside under menypunktet «Dokumenter» og menyvalget «Høringer».

Les Organisasjonsutvalgets rapport 20150121_NF_Sildenutvalget_rapport.pdf