Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.04.2022

Fin helg i Kabelvåg

Lofotfishing 2022

-Vi er fornøyd. Det er den korte og konsise oppsummeringen fra leder Kåre Heggebø etter årets Lofotfishing i Kabelvåg. Vi traff mange medlemmer, vervet nye og møtte kommende fiskere på vår stand.

Årets fiskerimesse i Kabelvåg var preget av snøbyer på utsiden og mange gode samtaler på innsiden av Kong Øysteins hall.

På Fiskarlagets stand var det til tider «stinn brakke». Mye av dette sørget vi for selv i og med at vi stilte med rundt 20 tillitsvalgte og ansatte for å være godt representert.

Hver messedag stilte vi med representanter fra både ledelsen, de ansatte og tillitsvalgte i Landsstyret og fra våre tariffseksjoner. 

-Målet har vært å kunne gi god service på stand, både  for å kunne gi gode svar og for å kunne få synspunkter som vi kan ta med oss videre i arbeidet i organisasjonen. Jeg har hatt det kjekt i Lofoten disse dagene og det er flott at vi nå kan møtes igjen etter koronaen, sier Kåre Heggebø.

Søstrene Bendiksen er SKIKKELIG interessert i fiskeri og kan alle tenke seg en fremtid i næringen. Her er f.v. Alice (17), Agnete (15) og Anna Sofie (20) på besøk hos Hanna Bakke-Jensen på Fiskarlagets stand.

Søstre i fiskeri

I løpet av messedagene har vi fått mange trivelige møter med alt fra skoleungdommer, medlemmer og andre fiskere, til de tre søstrene som var noen av de første innom søndag formiddag.

Anna Sofie, Alice og Agnete Bendiksen er vokst opp i en fiskerfamilie og eldstesøsteren er sågar snart ferdig som lærling om bord i familiens snurrevadfartøy.

Familien Bendiksen har hjemmeadresse på Reine i Lofoten og har drift innen både hvitfisk og pelagisk.

Anna Sofie (20) liker variasjonen mellom de ulike sesongene, forteller at hun trives godt som fisker og at hun ser for seg en fremtid i næringen.

De to yngste søstrene kan også tenke seg inn i næringen, men Alcie på 17 har allerede funnet ut at hun blir sjøsyk.

Derfor er hennes avklaring så langt at hun vil utdanne seg til noe som kanskje er relevant å kunne koble mot fiskeri. Yngstesøster Agnete på 15 er også interessert i næringen, og arbeider blant annet som torsketungeskjærer.

For deg som lurer – kan det fortelles at de tre er i slekt med både Bjørn Hugo og ikke minst Halvar Bendiksen, der sistnevnte er ansvarlig for farskapet til de tre trivelige jentene.  

Kjell Ingebrigtsen var en av dem som tok turen og deltok under Fiskarmøtet fredag kveld

Variert helg

På åpningsdagen av messa holdt Fiskarlaget også et eget Fiskarmøte.Kjell Ingebrigtsen var en av dem som tok turen til Anna Kaarbø-salen ved Thon Hotel Lofoten fredag kveld.

Han kunne stille litt mer uformelt antrukket (bildet over) nå som han ikke aksler ledervervet i Norges Fiskarlag.

Som kjent ble han avløst av Kåre Heggebø på Landsmøtet i november fordi han etter Fiskarlagets valgregler ikke kunne gjenvelges etter åtte år i toppvervet.

Sammen med lokalfisker Alfinnn Hansen tok han turen til Svolvær fra Henningsvær, der han har rodd fra en rekke år under vinterfisket. 

Kjell Ingebrigtsen er for øvrig en av dem som i flere år har hatt et samarbeid med naturbrukslinja ved Meløy videregående skole.

Han er opptatt av at elevene der skal få en mulighet til å erfare fiskerlivet, og har derfor hatt med seg praksiselev fra skolen i tillegg til Pål Didriksen som er hans faste mannskap på skreien.

  • Vi vil den kommende uka komme med en kort reportasje fra kaikanten i Henningsvær og om erfaringene årets praksiselev har fått om bord hos Kjell.

Et artig blinkskudd å ta med fra Kabelvåg er også bildet av disse to. Steinar Jonassen er kjent langt utenfor fiskernes krets etter mange år som daglig leder for nordlandsfiskerne. Nå er det Hanne Fagertun fra Værøy som leder administrasjonen.