Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.09.2022

Fikk møte om ERS

Utfordret statsråden

Fiskeri- og havministeren ble utfordret til å teste systemet for rapportering av fangst- og aktivitetsdata da han møtte lederen i Fiskarlaget Nord. – Statsråden klarte seg bra, og vi fikk en god prat, sier Roger Hansen. Han oppfordrer samtidig fiskere som oppfyller kravene til å søke fritak.

Roger Hansen har denne høsten vært en aktiv stemme for Fiskarlagets syn på det nye regimet for rapportering av fangst- og aktivitetsdata.

Flåten mellom 11 og 15 meter har vært omfattet av kravene siden 1. juli.

Tett dialog

Fiskarlaget har over lang tid hatt en tett dialog med myndighetene om saken og pekt på at næringen oppfatter de nye kravene som for omfattende.

Dette gjentok Roger Hansen da han fikk besøk av både statsråd Bjørnar Skjæran og statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen i Skarsvåg tirsdag ettermiddag.

Han benyttet anledningen til å invitere politisk ledelse om bord i «Thor Arild», der for øvrig sønnene Sindre og Håvard også deltok. Sindre Hansen leder forøvrig Nordkapp Fiskarlag.

Statsråden fikk prøve selv

Roger Hansen hadde før besøket dialog med support hos selskapet Fangstr og fikk lagt opp en tenkt tur der hele operasjonen skulle meldes fra avgang, via fangst til havneretur.

Da statsråden var vel om bord fikk han overrakt et nettbrett og tastet deretter de ulike meldingsdetaljene. 

Statsråden tok utfordringen om å teste rapporteringssystemet på strak arm. Her følges han i prosessen av Roger Hansen (t.v.) Sindre Hansen og statssekretær Kristina S. Hansen.

– Statsråden klarte seg bra, og jeg synes det er nyttig å ha hatt politisk ledelse om bord. De var villig til å lytte og vil komme tilbake med nye vurderinger, forteller Roger Hansen – og legger til at han var tydelig på at meldingsvolumet må reduseres for å hindre et system som gjør at fiskeren ufrivillig havner i en situasjon der man pådrar seg forelegg eller andre reaksjoner.  

Ønsker kontroll

Roger Hansen sier næringen i denne saken har lagt vekt på å være konstruktive, samtidig som Fiskarlaget har vært opptatt av at vi skal ha en fullverdig og god fangstkontroll.

Han poengterte også at fiskerne uansett få beholde ett års innkjøringsperiode fra tidspunktet for innfasing av systemet for de enkelte gruppene. 

Roger Hansen har overlatt skipperstolen til fiskeri- og havministeren mens han selv «tegner og forklarer» om det tekniske og praktiske man må forholde seg til gjennom en fiskerioperasjon og rapporteringen av aktivitetene.

– Dette handler om å kunne bli trygg på det tekniske og vite at man ikke blir sanksjonert om man gjør noe feil. Samtidig er mange i denne gruppen ikke daglige brukere av ny teknologi. Det vil derfor også være aktuelt for mange å benytte seg av anledningen til å søke fritak fra rapporteringen, sier Roger Hansen.

– Jeg oppfordrer nå de som opplever det som utfordrende å ta i bruk det nye systemet, og som kan søke fritak – om å gjøre det.

Roger Hansen forteller at han kjenner flere som har søkt Fiskeridirektoratet om fritak fra rapportering, men kjenner så langt ikke til at noen har fått svar på søknaden sin.

Forskriften

I den nye forskriften er det anledning til å søke fritak ut fra både alder og etter lege-erklæring knyttet til lese- og skrivevansker mv.

Se omtale/henvisning til forskriften i denne lenken.