Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.11.2021

Fikk gebyr for feilnavigering

Klaget – og fikk medhold

Han gikk på grunn med fartøyet sitt, og fikk overtredelsesgebyr på 30 000 kroner for feilnavigering. Etter bistand fra Fiskarlaget er det gitt medhold i at gebyret frafalles.

Kjell-Børre Petersen (45) gikk på grunn i 7,5 knops fart med «Nærøybuen» den 3. februar i år. Dette skjedde rundt klokken 18 på ettermiddagen og det ble slått hull i baugen på det 10,63 meter lange fartøyet.

30. september gjorde Sjøfartsdirektoratet vedtak om å ilegge et såkalt overtredelsesgebyr på 30 000 kroner for overtredelse av reglene om navigering i skipssikkerhetsloven, med bakgrunn i at fører var uoppmerksom da grunnstøtingen skjedde.

Kjell-Børre Petersen på sin side mener han ikke var uoppmerksom og at det ikke er bevist at han kan bebreides for feilnavigering.

Klaget – og fikk medhold

Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø klaget 5. oktober i år på vedtaket fra Sjøfartsdirektoratet. 23. november kom svaret, et svar Hellesø sier han er godt fornøyd med.

Ja, vi er fornøyd med å ha fått medhold. Departementet mener, som Sjøfartsdirektoratet, at det foreligger et objektivt brudd i saken, altså at skipsfører kan bebreides. Likevel er det betryggende at NFD understreker at det her ikke er snakk om et markant brudd på reglene. Det påpekes også at: «… allmennpreventive hensyn ikke gjør seg særlig sterkt gjeldende i denne saken.»

-Generelt ville det vært uheldig hvis det utviklet seg en praksis der nærmest «enhver» feilnavigering utløste overtredelsesgebyr. Dette er ikke en type overtredelse der vi kan anta at det er fare for at en fører gjør det «med vilje», sier han og påpeker samtidig at det er en selvfølge at man skal være aktpågivende og ha alle sertifikater på plass.

Han påpeker det også som et interessant moment å merke seg – at det er ulike organer som behandler klager på overtredelsesgebyr som fattes av Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridirektoratet. Klager fattet av Sjøfartsdirektoratet behandles av Nærings- og fiskeridepartementet, mens klager fattet av Fiskeridirektoratet (regionkontoret) behandles av Fiskeridirektoratet (sentralt).

Glad for hjelp

45-åringen fra Leinøy på Søre-Sunnmøre sier han ikke hadde regnet med at det skulle gå vegen i denne saken. Han er derfor svært glad for beskjeden han fikk fra Ståle Hellesø.

–Ja, dette er ei «steikje» fin julegåve på forskudd. Ståle er gull verd for meg som enefisker i en slik sak. En gang tidligere har jeg hatt behov for juridisk bistand. Den gangen tok jeg ikke kontakt med en gang. Da også skulle jeg ha brukt medlemsfordelen om juridisk bistand fra første stund, sier Kjell-Børre Petersen.

Han er glad for utfallet i saken, men kjenner seg likevel urettferdig behandlet.

-Jeg synes for det første at et gebyr på 30 000 ikke står i forhold til realiteten i en slik hendelse, som selvfølgelig ikke skulle ha skjedd. Hos politiet var jeg inne til avhør og saken ble henlagt, mens forvaltningen slår til med gebyr og det oppleves rart, sier han.

Han mottok også krav på innbetaling av gebyret selv om saken hadde en klagefrist.

-Også dette synes jeg er rart. Giroen henger på kjøkkenet hjemme, nå drar jeg hjem og kommer til å kaste giroen, sier han fra skipperstolen om bord.