Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.08.2021

Felles digitalt årsmøte

Vest - M og R

Tirsdag 31. august holder Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag felles digitalt årsmøte. Under møtet blir det også egne sesjoner for hvert av medlemslagene.

Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag har innledet et administrativt samarbeid, og det er også holdt felles styremøter mellom de to lagenes styrer.

Opprinnelig ønsket de to medlemslagene i Norges Fiskarlag å holde et fysisk felles årsmøte. Av smittevernhensyn ble det rett før sommeren tatt en avgjørelse om et digitalt årsmøte, der hoveddelen av møtet vil gjennomføres som et fellesmøte der begge lags delegater deltar.

Møtet holdes fra klokken 10-17, der den foreløpige tidsplanen legger opp til at det holdes adskilte møter mellom 10 og 11, felles møte mellom 11 og 16, og så er det satt av tid fra 16-17 for en eventuell avsluttende individuell sesjon for lagenes formelle saker som valg, regnskap mv.

Teknisk løsning

Møtet gjennomføres på en digital løsning levert av selskapet Tappin. Alle deltagere inkludert media er invitert inn til å melde seg på og vil bli tildelt brukertilgang tirsdag morgen.

Bare styrene og noen få innledere vil få anledning til å delta fysisk i møtet, som holdes fra et studio i Ålesund.

Saksliste til felles årsmøte – Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag 

Kl. 10.00 – 10.50             Separate årsmøter

Kl. 11.00                          Åpning av felles årsmøte           

SAK 1    ÅPNING AV ÅRSMØTET OG FELLES TALE AV STYRELEDERNE (Kåre og Leif Egil)

SAK 2    KONSTITUERING

a)           Opprop av utsendinger og gjester

b)          Godkjenning av innkalling

c)           Forretningsorden

d)          Godkjenning av saksliste

e)           Valg av to dirigenter

f)           Valg av to sekretærer

g)           Valg av fullmakts på tre medlemmer (egne nemnder)

              – Fiskarlaget Vest

              – Møre og Romsdal Fiskarlag

h)          Valg av redaksjonsnemnd på fem medlemmer

i)            Valg av to utsendinger til å underskrive protokollen

Kl. 12.00

SAK 3    ORGANISASJONSPROSESS I NORGES FISKARLAG   

a)                         Fremtidsrettet organisering av Norges Fiskarlag

                                                         Innleder:            Kjell Ingebrigtsen, leder Norges Fiskarlag            

                                                                                     Kåre Heggebø, Vest/Møre og Romsdal       

b)          Arbeidsprogram NF

                                                         Innleder:            Hanna Bakke-Jensen, Norges Fiskarlag

Kl. 13.15 – 13.50             LUNSJ

Kl. 14.00 – 16.00

SAK 4    FISKERIPOLITISK SAK – HVORDAN SKAL FISKERINÆRINGEN SE UT I FRAMTIDA

                            Innleder:            Fiskeri- og sjømatminister          Odd Emil Ingebrigtsen, NFD

                                                      Fiskeripolitisk talsperson            Cecilie Myrseth, Ap     

                                                      Forsker                                       Øystein Hermansen, Nofima

                                                        

Kl. 16.15             Evt. resterende saker fra de separate årsmøtene

Saksliste for de separate delene av årsmøtet

Fiskarlaget Vest

5.           Årsmelding(er)

6.           Regnskap 2019

7.           Regnskap 2020

8.           Lønnsnemdas innstilling

9.           Tid og sted for neste årsmøte

10.         Budsjett 2022

11.         Valg                   

Møre og Romsdal Fiskarlag

5.           Årsmelding 2020/2021

6.           Regnskap 2020 Møre og Romsdal Fiskarlag

7.           Regnskap 2020 Nordmørsfiskernes hjelpekasse

8.           Regnskap 2020 Romsdalsfiskernes undsætningskasse

9.           Lønnsnemndas innstilling for Møre og Romsdal Fiskarlag

10.         Tid og sted for neste årsmøte

11.         Budsjett for 2022

12.         Endring av valgnemnd

13.         Valg