Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.11.2021

Fartstid og tilleggskompetanse

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet har utviklet et system for automatisk utstedelse av personlige maritime sertifikater (APS). En ny praksis innføres fra 1. januar 2022.

Rederier, rederirepresentanter, som mannskapskoordinator, kaptein eller maskinsjef, regnskapsførere og revisorer kan registrere fartstid og sjøfolks tilleggskompetanse elektronisk. Dette skjer på den nye siden “Kvalifikasjoner” hos Sjøfartsdirektoratet.

Det vil ikke lenger være tillatt med egenrapportering av fartstid, skriver Sjøfartsdirektoratet.  Fra og med 1. januar vil det ikke lenger være mulig å sende inn Excel-ark i Altinn skjema.

Kvalifikasjoner kan registreres på to ulike måter. Enten manuelt eller ved bruk av maskin-til-maskin-løsning, såkalt API.

Manuell registrering

Veiledning for manuell registrering finner du på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside (www.sdir.no). Velg «Sjøfart» i nedtrekksmenyen og deretter «Registrering av sjøfolk sine kvalifikasjoner». Du kan også se en illustrasjonsvideo på den aktuelle siden.

 API

Under «Registrering av sjøfolk sine kvalifikasjoner» er en lenke til informasjon om hvordan man kan sette opp en maskin-til-maskin-løsning ved hjelp av API (Application Programming Interface).

Lenke direkte til siden hos Sjøfartsdirektoratet