Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.05.2021

Fareområde ved Andøya

Øvelse i uke 22

Andøya Space varsler om etablering av fareområde på vestsiden av Andøya 31. mai til 3. juni. Aktiviteten vil i hovedsak skje på kveldstid fra klokken 18 til midnatt.

Det er i forbindelse med en marineøvelse etablert i alt tre fareområder vest og nordvest av Andøya i uke 22.

I meldingen fra Andøya Space vises det til at fareområdene vil bli kansellert så snart aktiviteten er avsluttet.

Andøya Space anmoder i sitt varsel maritim trafikk om å være oppmerksom på annonsert fareområde, og være behjelpelig med å holde området ledig i den perioden som er nødvendig for aktiviteten.

Skulle det være behov for transitt gjennom områdene koordineres dette med «Andøya Space» på maritim kanal 16/14 eller via telefon 76 14 45 82.

Oppdateringer vil komme på www.andoyaspace.no og www.barentswatch.no/fiskinfo hver dag i den annonserte perioden.