Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.01.2022

Får overføre 15 prosent

Torsk fra 2021

Kvoteoverføringsadgangen fra 2021 til 2022 økes til 15 prosent i fisket etter torsk. Etter påtrykk fra Fiskarlaget kom avklaringen sent torsdag.

Nærings- og fiskeridepartementet har altså besluttet å øke overføringsadgangen og gir fartøy i lukket gruppe, konvensjonelle havfiskefartøy og trål muligheten til å overføre inntil 15 prosent av sine restkvoter fra 2021 til 2022. I lukket gruppe vil restkvoter utover dette overføres på gruppenivå.

Dermed følger departementet opp Fiskeridirektoratets anbefaling fra før nyttår, noe som er helt i tråd med hva Fiskarlaget har signalisert til myndighetene.

-Dette er en etterspurt og god løsning for fiskerne, og vi setter pris på at avklaringen nå kommer, sier leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø. Vi er fornøyd med at departementet har fulgt opp denne saken på en god måte, og dette er en viktig avklaring med tanke på fiskemulighetene i 2022, sier han.

– Vi har vært opptatt av at ingen grupper taper kvoteandeler, det legger denne løsningen til rette for. Nå som fangststatistikken tilsier at vi er innenfor 85 prosent kvoteutnyttelse i 2021 er det rom for at alle fartøy i konvensjonell gruppe og trålgruppen får adgang til å overføre inntil 15 prosent av sine kvoter til neste år (altså inneværende år, red anm.). Dette er en god løsning i det som har vært et utfordrende år spesielt for den minste flåten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i pressemeldingen om saken.

Som følge av høye restkvoter i fjorårets fiske etter torsk, ble det i de norsk-russiske fiskeriforhandlingene avtalt som et engangstilfelle å øke adgangen til å overføre den norske torskekvoten til 15 prosent fra 2021 til 2022. Den opprinnelige overføringsadgangen var 10 prosent.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser også at de har bedt Fiskeridirektoratet om å gjennomføre endringen.