Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.01.2021

Får forlenget gyldighet

Sertifikater for fiskere

Fiskere får forlenget gyldigheten av sine sikkerhetssertifikater med bakgrunn i den pågående pandemien. Fiskarlaget har vært i kontakt med Sjøfartsdirektoratet om saken og direktoratet svarer nå positivt på dette.

Norges Fiskarlag har tatt kontakt med Sjøfartsdirektoratet om mulighet for utsettelse av fornying av sikkerhetskurs for fiskere.

Fiskere som har frist for fornying av sikkerhetskurs innrømmes utsettelse som følger:

«Sjøfartsdirektoratet viser til at det har vært dialog mellom Norges Fiskarlag og direktoratet knyttet til dette. Så langt har Sjøfartsdirektoratet likestilt de som skal fornye sikkerhetsopplæring for fiskere, med de som skal fornye sin grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Sistnevnte skal dokumenter sin sikkerhetsopplæring med et ferdighetssertifikat. 

Sjøfartsdirektoratet har endret på den generelle forlengelsen av gyldigheten på norske ferdighets- og kompetansesertifikat. Endringen ble publisert sist fredag, og ny «ordning» lyder som følger: 

  • «Gyldigheten på norske ferdighetssertifikater (Certificate of Proficiency) og kompetansesertifikat (Certificate of Competency) som utløper i perioden frem til 1. april 2021, gis en generell forlengelse med inntil 3 måneder. Det er ikke nødvendig å søke om denne forlengelsen.» 

Du finner dette ved å benytte følgende lenke  

Som sagt vil dette omfatte også de som har sikkerhetsopplæring for fiskere som forfaller før 1. april 2021. Sjøfartsdirektoratet har tett dialog med helsemyndighetene, og baserer våre tiltak basert på tilbakemelding fra disse.

Utfordringen for direktoratet har vært/og er å sørge for internasjonal aksept for de tiltak vi til enhver tid innfører, og som går på tvers av internasjonale bestemmelser. Det er helt nødvendig og ha internasjonal aksept, da en betydelig del av norsk skipsfart foregår utenfor norske nasjonale farvann. Det har vært relativt enkelt å få slik aksept, men det tar nødvendigvis litt tid, hver gang vi må ta disse rundene.

Så når regjeringen kommer med nye smitteverntiltak, som krever nye tiltak fra direktoratet, så vil det alltid ta noen dager før direktoratet har nye tiltak på plass. Dette er årsaken til at direktoratet ikke kunne gjøre disse endringene, tidligere.»