Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.09.2021

Får fem tonn mer

Blåkveita

Det blir økte maksimalkvoter i kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62°N. Maksimalkvotene økes med fem tonn.

I en melding fra Fiskeridirektøren heter det at: «Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene med 5 tonn til alle fartøy under 28 meter største lengde som har adgang til å delta  i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N. Vi gjør oppmerksom på at fisket kan bli stoppet på meget kort varsel.»

Norges Fiskarlag bad tidligere i uken om at det umiddelbart ble foretatt en refordeling i kystflåtens direktefiske etter blåkveite. Fiskarlaget tilrådde en flat tilleggskvote på fem tonn per fartøy.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet saken 7. september viste da til at fangststatistikken pr samme dato viste en totalfangst på 7 458 tonn av kvoterammen på 7 800 tonn avsatt til direktefiske. Det gjenstod dermed 342 tonn. Det er i tillegg avsatt 290 tonn til dekning av bifangst av blåkveite i kystflåten. Fisketakten de siste to ukene har vært relativt beskjeden.

«Med bakgrunn i gjenstående kvantum, fisketakt og at det er et mål å legge til rette for at den avsatte kystkvoten kan fiskes opp i 2021 anbefaler Norges Fiskarlag at det umiddelbart foretas en refordeling i kystflåtens direktefiske. Fiskarlaget går inn for at alle fartøy gis en flat (lik) tilleggskvote på 5 tonn,» ble det påpekt i vedtaket.

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen påpeker at det er god etterspørsel i markedet etter blåkveite og håper den økte kvoten skal bidra til at totalkvote tas. 

Han viser også til at Arbeidsutvalget i sitt vedtak understreket at Norges Fiskarlag vil gjenta kravet fra tidligere om at norske myndigheter må ta initiativ til å få etablert en kvotefleksibilitetsordning for blåkveite når en skal forhandle kvoteavtale for 2022 med Russland senere i høst.