Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.02.2015

Får bruke 22 mm rekerist

Tidsavgrenset åpning

Etter en langvarig dialog mellom Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet kan reketrålere montere sorteringsrist med en spilavstand på inntil 22 mm.  Unntaket er gitt for et avgrenset område til og med 1. april.

Fiskeridirektoratet har altså endret Forskrift om endring av forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål og gitt et tidsavgrenset unntak for spilavstand i rekerist i Nordsjøen.

Unntaket i regelverket, i § 3 i Forskrift om endring av forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål, er slik at reketrålere kan benytte sorteringsrist i rekefisket med en spilavstand på inntil 22 mm. Unntaket er gitt for et nærmere avgrenset området fram til og med 1. april 2015.

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen er tilfreds med at organisasjonen gjennom samtaler med Fiskeridirektoratet til slutt har funnet fram til en unntaksløsning, selv om løsningen kommer noe sent. Ingebrigtsen viser til at det er rekeflåten i Roglandsområdet som ble mest berørt av at myndighetene innført et påbud om sorteringsrist med spilavstand på 19 mm utenfor fire nautiske mil sør for 62°N i Nordsjøen, med virkning fra 1. januar 2015.

Rekeflåten i dette området har i mange år benyttet sorteringsrist på frivillig basis, men flere av fartøyene har benyttet en sorteringsrist med spilavstand på 22 mm for bedre å kunne ta vare på de store rekene. Dette er særlig viktig i gytetiden for reke i vintermånedene.

I et møte i januar i år, se omtale på vår nettside, ble Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag enig om å sette i gang en undersøkelse for å øke kunnskapen knyttet til fangsttap av stor reke ved å kjøre forsøk både med 19 mm og 22 mm spilavstand i sorteringsristen. Ingebrigtsen håper at resultatene fra den planlagte undersøkelsen gir et bedre beslutningsgrunnlag knyttet til valg av spilavstand, samt at det tids- og områdeunntaket som nå er gitt for å kunne benytte 22 mm spilavstand kan bidra til å styrke kunnskapen rundt dette spørsmålet.