Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.06.2021

Får beholde 585 000

Slipper inndragning

Fisker Egil Berge fra Mausund i Trøndelag har fått opphevet et inndragningskrav fra 2018. Han får dermed beholde fangstverdien på nær 600 000 kroner.

Det var i september 2018 at Egil Berge fikk varsel om administrativ inndragning av fangstverdi på 585 542,69 kroner fra Norges Råfisklag. Salgslaget kom med varselet med bakgrunn i at de tolket reglene for samfiske som ikke oppfylt.

En klage på vedtaket ble sendt inn til Fiskeridirektoratet fra Fiskarlaget. Direktoratet har altså gitt medhold i saken. Det er gitt medhold i klagen til tross for at fartøyet som ble brukt i samfiske ikke var meldt inn som samfiskefartøy. Bakgrunnen var at det innmeldte fartøyet fikk havari og et nytt fartøy kom inn. Direktoratet viser for sin del til at: « …det må legges avgjørende vekt på formålet med leiefartøyordningen. Tellus (red anm: det aktuelle nye fartøyet) hadde dermed adgang til å tre inn for Neptun i samfiskelaget.»

Komplisert

Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø har bistått Egil Berge og han beskriver saken som kompleks.

– Reglene i samfiske på torsk er slik at et fartøy som har deltatt i et samfiske ikke kan delta i et nytt samfiskelag samme år. Faktum i denne saken er at Egil Berges fartøy «Neptun» var påmeldt i samfiske med «Luna». Før samfisket ble påbegynt ble «Neptun» skadet og det ble gitt tillatelse til å benytte «Tellus» som leiefartøy. Men i leiefartøyvedtaket var det ikke nevnt noe om dette kunne benyttes i samfisket med «Luna».

– «Tellus» fisket så først kvotene i sitt samfiskelag før det deretter ble benyttet til å fiske kvotene i samfiskelaget tilhørende «Neptun» og «Luna». Råfisklaget fattet vedtak om inndragning av fangsten som overskred «Neptun» sin egen kvote; altså de omtalte 585 000, forklarer Hellesø.

Han sier salgslaget innhentet synspunkt fra Fiskeridirektoratet region Midt som uttalte at fisket var i strid med reglene da «Tellus» ikke hadde anledning å tre inn i samfiske med «Luna» fordi fartøyet allerede hadde deltatt i samfiske med «Adrian».

– Reglene fremstår som komplekse, men som advokat og fiskerens representant her er jeg glad på fiskerens vegne for at Fiskeridirektoratet i sin klagebehandling har lagt vekt på hensikten med leiefartøyordningen og imøtekommet vår klage på inndragningsvedtaket fra salgslaget. Det skal imidlertid ikke stikkes under en stol at saken illustrerer at regelverket er krevende å forholde seg til i mange deler av næringen, også på dette området, understeker Ståle Hellesø.

Glad for bistand

Egil Berge sier han er veldig fornøyd med at denne saken har løst seg nå.

– Min hensikt var jo hele tiden å finne lovlige løsninger på den situasjonen som oppstod. Jeg er derfor glad for at Fiskeridirektoratet i sin klagebehandling ser helheten i saken.

Jeg vil også takk Fiskarlaget for bistand. Resultatet i denne saken var veldig bra for min del og illustrerer at det er viktig å ha medlemskapet i Fiskarlaget i orden fordi man aldri vet når det kan være nødvendig med juridisk bistand eller annen hjelp, sier Berge.

Egil Berge sier han mener det også er viktig at informasjon om saken deles.

– Både salgslaget og Fiskeridirektoratets regionkontor gjorde helt sikker gode vurderinger av saken ut fra det utgangspunktet som lå. Jeg er imidlertid glad for at det ved hjelp av Fiskarlagets advokat ble et resultat i min favør i denne saken, og jeg synes derfor det er greit at vedtaket gjøres synlig siden det er av generell interesse og kan ha betydning for andre fiskere, sier fiskeren fra Mausund.