04.05.2023

Får 500 000 kroner

Eierbidrag til faglagene

Fiskernes Agnforsyning (FA) har vedtatt å sette av en halv million kroner i året til sine eiere, Nord Fiskarlag og Norges Fiskarlag. -En god nyhet for oss, sier Nord Fiskarlag som får det største bidraget.

Årsmøtet i Fiskernes Agnforsyning SA ble holdt i Tromsø torsdag. På møtet ble det informert om et styrevedtak som tas godt imot i eierorganisasjonene.

Styret har vedtatt at det fra og med inneværende år vil bli satt av 500 000 kroner per år til Nord Fiskarlag og Norges Fiskarlag.

Administrerende direktør Bengt Marius Hilstad forklarte at bevilgningen gis i form av et valgmannsbidrag til eierlagene. Dette kan beskrives som en kompensasjon knyttet til at Agnforsyningen styremessig er bygd opp via en valgmannsordning.

Nord Fiskarlag eier 90 prosent av aksjene i Fiskernes Agnforsyning, mens Norges Fiskarlag har den resterende eierandelen.

Viktig bidrag

-Dette er en positiv og god nyhet, spesielt for oss i Nord Fiskarlag, sier daglig leder Hanne Fagertun om styrevedtaket.

Hun sier bidraget fra valgmannsordningen vil komme inn som et viktig tilskudd i det nye medlemslagets felles økonomi og bidra til å styrke økonomien.

-Ja, dette er et viktig bidrag som vi skal gjøre vårt beste for å forvalte på en god måte for våre medlemmer, sier Hanne Fagertun.

Går godt

Fiskernes Agnforsyning la torsdag frem et årsresultat på 12 millioner kroner, som er det tredje beste resultatet i selskapets historie.

Det ble i 2022 omsatt 10 000 tonn agn av i hovedsak tre kategorier; sild, akkar og makrell.

Det er Agnloven som forankrer selskapets enerett på produksjon, transport og omsetning av agn i Nordland, Troms og Finnmark.

Vedtektsendringer 

I årsmøtet ble det også gjort noen endringer i vedtektene, i tråd med anbefalinger fra Norges Fiskarlag og Nord Fiskarlag.

I § 6 Representasjon – dreier det seg om redaksjonell endring grunnet omorganiseringen i Fiskarlaget, endret til å gjelde det nye laget Nord Fiskarlag fra tidligere Midt-Norges Fiskarlag, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Nord.

I § 15 Styrets representasjon – dreier det seg om å endre vedtektene slik at styret utvides fra seks til syv og at minst halvparten av styret skal velges fra Fiskernes Agnforsyning (FA).

Dermed åpnes det opp for at andre enn medlemmer i Fiskernes Agnforsyning kan delta i styret til Fiskernes Agnforsyning SA, men at medlemmene i FA fremdeles har flertallet i styret.

Det ble også vedtatt at begge kjønn skal være representert i styret.

Eli-Kristine Lund-Dahl fra Nord Fiskarlag, tillitsvalgt Kurt Ludvigsen og Trude Knutsen fra Norges Fiskarlag.