Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.03.2017

Fantastisk respons

30 000 sett filmen

Nordlandsfiskernes film om de sårbare og viktige fiske- og gyteområdene i Nordland og Troms er sett nær 30 000 ganger på et par uker. -Vi synes responsen er utrolig bra så langt og tar dette som et tegn på at filmen engasjerer, sier leder i Nordland Jan Fredriksen.

Diskusjonene om konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er ventet å bli ett av de store temaene i valgkampen dette året, både gjennom partienes landsmøter og som en del av debatten frem mot valget i september.

Fiskerne er sterkt imot at det gjennomføres en slik utredning og både Landsmøtet i Norges Fiskarlag og flere årsmøter i Nordland Fylkes Fiskarlag har sagt nei til konsekvensutredning og petroleumsvirksomhet i disse områdene.

Deling

Siden filmen ble lagt ut for to uker siden er den til nå sett nær 30 000 ganger, opplyser daglig leder Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Filmen er lagt ut på YouTube og er omtalt her på Fiskarlagets nettsider og sosiale medier.

-Vi har også delt filmen med andre i næringen og ser at bare det siste døgnet har filmen blitt sett 2 800 ganger via Råfisklagets deling av filmen. Dette viser at vi når ut med budskapet vårt og jeg meget godt fornøyd med oppmerksomheten så langt, sier Jonassen.

Viktig tema

Steinar Jonassen forteller om i hovedsak positive tilbakemeldinger på filmen og sier filmen vil bli bruket som et aktivt innspill for å synliggjøre hvor viktig det sårbare området er for fiskerne og næringsaktivitet knyttet til fiskerinæringen.

-Områdene er særdeles viktige for fiskerinæringen både som fiskeområder og som områder for reproduksjonen av mange ulike fiskearter som er viktige for norske fiskere. Det er derfor viktig å beskytte områdene mot petroleumsvirksomhet. Det sier leder i Nordland Fylkes Fiskarlag Jan Fredriksen.

Info om filmen

Det er Nordland Fylkes Fiskarlag som med bakgrunn i den politiske debatten har tatt initiativ til å få produsert filmen der det settes fokus på de store mulighetene som ligger i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samtidig som det pekes på de farene som ligger i det å drive petroleumsvirksomhet i disse områdene.

Medvirkende i filmen er fiskerne Monica Amsen Åsen og Arnt Helge Sørensen. Videre medvirker Sigvald Rist som er administrerende direktør i Insula AS / Lofotprodukt AS, samt havforsker Frode Vikenes fra Havforskningsinstituttet.

Se filmen via denne linken