Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.10.2021

Et mangfoldsløft

- for fiskerinæringen

Fortellingene om seksuell trakassering og uakseptabel behandling av kvinner i fiskerinæringen, gjør sterkt inntrykk. Budskapet fra Norges Fiskarlag er klart og ikke til å misforstå. Dette må det ryddes opp i, snarest. Vi vil og skal gå foran.

Ingen skal være i tvil om dette: Fiskerinæringen tar varsel om trakassering på alvor. Norges Fiskarlag har allerede satt i gang et omfattende arbeid for å forhindre at flere kvinner skal oppleve det Susanne Mortensen har opplevd.

Hun er en av de modige som ved å stå fram med sin historie, synliggjør uvesenet. For å komme det til livs, kreves flere tiltak, både store og små, det kreves samarbeid, og det kreves at vi handler både som enkeltmennesker og som kollektiv.

Likestilling og inkludering har vært et viktig område for oss og næringen over tid, men beskrivelsene av hva kvinner faktisk opplever i hverdagen sin, viser at vi ikke på langt nær har gjort nok. Det må både vi og alle i næringen lære av – og vi må gjøre endringer raskt. 

Det kreves blant annet kraftige holdningsendringer hos mannskap, skippere og redere. Fiskebåten er en bedrift, en del av det seriøse, ansvarlige arbeidslivet. Noen må sette standarder for hva som er greit og hva som ikke er greit. Og som i arbeidslivet ellers, er det ikke minst et lederansvar. Eiere, redere og skippere må si tydelig fra hvordan de vil ha det om bord, og hvordan de ikke vil ha det. Og det må reageres om noen likevel ikke skjønner hvilken oppførsel som er akseptabel.

Vi trenger et mangfoldsløft i fiskerinæringen. Andre samfunnsområder har gått foran. Det er bare å innrømme at vi har blitt hengende etter. Det stemmer dårlig med den innovative, moderne og attraktive fiskeflåten vi faktisk har i Norge. Å rekruttere unge mennesker av begge kjønn og med ulik bakgrunn, etnisitet og legning også til vår del av arbeidslivet, er et prioritert mål.

Det finnes ingen, vi gjentar ingen, unnskyldninger, bortforklaringer eller begrunnelser som rettferdiggjør uanstendig, trakasserende oppførsel overfor andre mennesker på samme arbeidsplass. Andre deler av norsk samfunnsliv har hatt lignende opplevelser før oss og har vist at uvesenet kan bekjempes, som idretten, hvor alle former for trakassering, hets og diskriminering er satt på dagsorden og løftet opp gjennom holdningskampanjer.

Erfaringene forteller at tiltakene både må handle om individ og struktur. Visst har hver og én et ansvar, men organisasjonene i næringen kan ikke unndra seg sitt. Norges Fiskarlag har landsmøte om noen få uker. Dit har vi invitert Likestillings- og diskrimineringsombudet for å veilede oss om hvordan vi kan jobbe videre med dette. Vi har allerede bestemt at vi skal gjennomføre en holdningskampanje i alle deler av fiskerinæringa. Det handler om ansvarliggjøring og bevisstgjøring. Fiskarlaget tar ansvar og skal være en tydelig stemme.

Vi vil også gå gjennom varslingssystemene i næringa, og sørge for at vi har effektive og trygge rutiner for oppfølging. Vi må også finne ut hvorfor vi får så få varsler, når vi vet at omfanget av trakassering er større enn antall varsler indikerer. Det er også nødvendig å understreke at Norges Fiskarlag vil følge opp varsler uavhengig av medlemskap. Vi oppfordrer også fiskerkolleger til å varsle hvis de ser, eller har mistanke om, at noen blir trakassert. Det kan ikke understrekes sterkt nok, at gode kolleger må ta vare på hverandre.

I Norges Fiskarlag er vi glade for at også andre næringsorganisasjoner og salgslagene har varslet at de vil bidra i kampen mot trakassering. Dette er en jobb vi må gjøre sammen, og for at næringen skal være en trygg og attraktiv arbeidsplass for et mangfold av kvinner og menn er vi nødt til å lykkes.

  • Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag
  • Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag