13.10.2023

Et klart høydepunkt

Årsmøte 17.-18. oktober

-Det blir et helt klart høydepunkter å få ønske velkommen til det nye medlemslagets første årsmøte. Det sier leder Terje Eriksen om neste ukes møtepunkt for Sør-Norges Fiskarlag.

Etter et travelt år med rigging av det nystiftede Sør-Norges Fiskarlag er styreleder Terje Eriksen spent før lagets første årsmøte etter sammenslåingen.

Styrelederen, som til vanlig er skipper og styrmann på 69,9 meter lange «Herøyfjord», kommer rett fra makrellfisket når årsmøtet starter.

Han har også blitt en erfaren styreleder med fartstid som lokallagsleder for Karmøy Fiskarlag, og som styreleder for Fiskarlaget Vest, som favnet alle lokallagene i Rogaland og Hordaland – før han i desember 2022 ble første styreleder i Sør-Norges Fiskarlag.

Fra stiftelsesmøtet for Sør-Norges Fiskarlag i desember 2022.

Ny modell

Det var med virkning fra 1. januar 2023 at de fem tidligere medlemslagene; Fiskerlaget Sør, Fiskarlaget Vest, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Møre og Romsdal Fiskarlag og Sør-Norges Notfiskarlag, slo seg sammen til et lag.

Erfaringen er nå at både ansatte og tillitsmenn favner bredere både geografisk og innenfor de ulike saksfeltene som medlemmene er opptatt av.

-Ja, vi i Sør-Norges Fiskarlag ønsker å være en organisasjon som favner alle, både mannskap og fartøyeiere, fra små fartøy til de store havgående fartøyene. Når laget møtes til årsmøte er det mange interesser og hensyn som skal ivaretas, påpeker lederen.

Ambisjon om forbedring

Bakgrunnen for sammenslåingen var et ønske om å få på plass en ny organisasjonsstruktur der vi som medlemmer står sterkere sammen. En slagkraftig organisasjon innenfor Norges Fiskarlag, og utad, som effektivt kan ivareta våre medlemmer enda bedre og gi et økt medlemstilbud.

Høye forventninger fra medlemmene gjør ikke styrelederen mørkeredd. Heller ikke den økte mengden av saker som skal behandles.

-Det må vi håndtere. Det vil ta noe tid å få alt til å gli godt, men jeg står ved det jeg sa på stiftelsesmøtet i fjor:

-For at vi skal kunne forsvare våre medlemmers interesser og med et stadig antall økende høringer med korte frister, er vi nødt å jobbe sammen og fortsatt ha posisjonen som den viktigste premissleverandøren i fiskeripolitikken.

Terje og Terje i samtale. Havvind har vært – og blir et stort tema for næringen. Eriksen møter her olje- og energiminister Aasland om nettopp havvind.

Må jobbe bredt

Nå 10 måneder senere har styrelederen knapt tid til å se seg tilbake.

-Vi har en stolt historie å vise til, men nå er det fremtiden som gjelder. Organisasjonsarbeidet er i stadig endring og vi har mange medlemmer å ivareta. Samtidig så kreves det mer av oss som sparringspartner for både myndigheter og andre som er interessert i å etablere seg med annen type næringsvirksomhet på havet, påpeker han og legger til at:

-Det vil ta tid å bygge den nye organisasjonen. Den første tiden etter sammenslåingen har det vært litt armer og bein og det er ikke sikkert at alt arbeidet som er gjort er like synlig ut i lokallagene som jeg hadde håpet på. Jeg er sikker på at etter hvert som vi får etablert gode rutiner for å følge opp lokallagene og enkeltmedlemmene slik at alle føler seg sett og hørt så vil dette gå seg til.

Tema på møtet

Når laget nå møtes til årsmøte ved Scandic på Flesland i Bergen er det spesielt tre store saker som skal diskuteres.

• Regjeringens fiskeripolitikk
• Kampen om havet
• Organisasjonsstrukturen i Norges Fiskarlag

-Dette er viktige saker for våre medlemmer, og vi skal sammen fatte gode vedtak og sette retning for lagets arbeid i tiden som kommer.
Med signalene fra årsmøtet i kofferten vil det allerede i november bli anledning til å bryne seg mot resten av organisasjonen.

Da tar Terje Eriksen med seg en delegasjon av representanter for Sør-Norges Fiskarlag til Trondheim. Der skal sakene diskuteres igjen i lagets høyeste organ, landsmøtet til Norges Fiskarlag.

Kontakt:

Terje Eriksen, styreleder i Sør-Norges Fiskarlag – 918 10 940

Daglig leder Janita Arhaug – 922 50 970