Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.11.2013

Et fiskeripolitisk verksted

Landsmøtet 13.-15. november

– Landsmøtet i Norges Fiskarlag har alltid vært et fiskeripolitisk verksted. Slik er det også i dag, sier generalsekretær Jan Skjærvø ved starten av landsmøteuken. Onsdag åpner det 45. landsmøtet i organisasjonen og Skjærvø fremhever regjeringsskiftet og de raske temposkiftene i vilkår og muligheter i og for næringa som viktige moment som vil prege debatten i møtet.

– Næringa og rammene rundt næringa endrer seg i stadig raskere tempo. I tillegg har Norge fått en ny regjering. Alle regjeringer ønsker å sette sitt preg på den politiske utvikling. Fiskeripolitikken er intet unntak. Derfor vil det forestående Landsmøte i Fiskarlaget ta for seg noen viktige saker som vil være med å prege utviklinga av flåteleddets betingelser de kommende år, sier generalsekretæren.

Landsmøtet vil ta for seg noen hovedutfordringer slik Fiskarlaget ser utviklingen i årene som kommer.

-Vi legger til grunn at det er stor og bred politisk enighet bak Stortingsmeldingen som slår fast målet om at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. For å kunne bli det må fiskeflåtene ha gode og stabile rammebetingelser. Flåteleddet danner grunnlaget for nesten all verdiskaping i sjømatnæringa, understreker Skjærvø.

Han forteller at det på åpningsdagen vil være noen viktige rammer rundt næringsutviklinga som behandles under tittelen

«Fiskeflåten- grunnlaget for verdiskaping i hele sjømatnæringa.»

Sentralt her er saker som:
– Behovet for at Norge har en internasjonalt ledende havforskning
– At det fra myndighetenes side utvises fasthet i internasjonale ressursforhandlinger
– At Norge har en nasjonal og helhetlig ressursforvaltning
– Behovet for å styrke markedsføingen av norsk sjømat
– Sikre et rent hav og god kvalitet på råstoffet
– Sikre en framtidsrettet og lønnsom flåte, som ivaretar sikkerhet og framtidig arbeidskraft

Andre møtedag vil saken om «Næringas og forvaltningens utfordringer som følge av klimaendringene», bli debattert.

Sentrale element vil være:
– Endringer i ulike fiskebestanders vandringsmønster
– Utfordringer i internasjonale ressursforhandlinger
– Utfordringer for flåten

I tillegg skal Landsmøtet behandle interne organisatoriske spøsmål.

-Alle saker er viktige for rammene som fiskeflåten må forholde seg til i årene som kommer, fremhever Jan Skjærvø.

Leder Reidar Nilsen går på Landsmøtet av som leder etter 12 år i den funksjonen. Fredag 15. november velges hans etterfølger, som vil bli den 12. lederen i Norges Fiskarlags 87-årige historie.