Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.10.2019

Erling Skåtøy

Æresmedlem fra 2013

Landsmøtet innvoterte Erling Skåtøy fra Egersund som æresmedlem sammen med Inge Halstensen under landsmøtet 14. november 2013.

Erling Skåtøy, ble født 21. februar 1942 i Os i Hordaland og har hele sitt yrkesaktive liv vært knyttet til fiskerinæringen. Etter examen artium gikk han på Fiskarfagskolen i Austervoll, hvor han utdannet seg til fiskeskipper.

Han har væt ansatt både i norske og utenlandske rederi og har på den måten tilegnet seg kunnskaper som har kommet til nytte ikke minst i de posisjoner han har hatt organisasjonsmessig sett.

Fra 1970 til 1974 drev han fiske for Vest-Afrika og fra 1980-1985 var han ansatt i et irsk rederi. I sitt yrkesaktive liv har Erling væt både væt eier og medeier i fiskefartøy samtidig som han har drevet aktivt fiske som skipper, bas og bestmann. Blant annet kan det nevnes at han var sammenhengende skipper på samme fartøy fra 1993 til 2008.

Erling Skåtøy har lang organisasjonsmessig erfaring fra ulike tillitsverv i fiskernes organisasjoner. Han begynte sin tillitsmannsoppgave som formann i Os Fiskarlag i 1967.

I 1987 ble han sekretær i Egersund Fiskarlag og leder av lokallaget fra 1989-1992 og igjen leder fra 1995.

Erling var aktiv med i prosessen som førte til sammenslåing av Hordaland Fiskarlag og Rogaland Fiskarlag og ble den første leder av det nye laget, et verv han hadde fram til 2009. Videre var Erling ordfører i representantskapet i Rogaland Fiskesalgslag fra 1990-1994 og representantskapsmedlem i Norges Sildesalgslag fra 1987 til 1994.

Erling Skåtøy var medlem i landsstyret i Fiskarlaget fra 1990-1996 og 1. varamedlem til landsstyret i perioden 1996-1998.

Han har også gjort seg bemerket på den partipolitiske arena. Han har vært kommunestyremedlem i Egersund kommunestyre og leder av Kystpartiet fra 2010-2012.

For tiden (på tidspunkt for utnevnelsen) har han en stilling som fiskerikyndig og fiskerirådgiver i Statoil, noe som har vært til stor nytte for fiskerne og fiskerinæringen.