Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.11.2022

Enige om avtale

Norge og Storbritannia

Norge har inngått avtale med Storbritannia som inkluderer gjensidig adgang til å fiske i hverandres soner, samt bytte av fiskekvoter for 2023.

– Jeg er svært fornøyd med at avtalen med Storbritannia er på plass, den gir norske fiskere forutsigbarhet, sier fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran.

Han sier forhandlingene har foregått i en god tone, har vært effektive og viser at forholdet til Storbritannia er tett og godt.

Norges Fiskarlag har som vanlig deltatt i forhandlingene som rådgivere for våre myndigheter.

-Det er positivt at vi nå har fått på plass en fiskeriavtale med Storbritannia for 2023. For norske fiskere handler avtalen om kvotebytte og soneadgang, og avtalen gir den nødvendige forutsigbarheten for å planlegge aktivitetene for 2023. Vi er derfor fornøyd med at dette nå er på plass, sier leder Kåre Heggebø.

Avtalen

I avtalen er Norge og Storbritannia enige om gjensidig adgang til å fiske bunnfisk i hverandres farvann. Avtalen er en videreføring av årets avtale og er utformet slik at partene har adgang til å fiske opp til 30 000 tonn i den andre partens sone i Nordsjøen i 2023. 

Det ble også avtalt at norske fartøy kan fiske inntil 20 000 tonn av sin nordsjøsildkvote i britisk sone mot at britiske fartøy kan fiske inntil 20 000 tonn av sin kvote for nvg-sild i norsk sone. Partene har avtalt et begrenset kvotebytte for å ivareta tradisjonelt norsk fiske i britisk sone lenger vest enn Nordsjøen.

– For hvitfiskflåten er det nå på plass en god løsning for begge parter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og legger til:– I pelagisk sektor har vi også fått bedre adgang til å fiske nordsjøsild enn vi hadde i år. 

Utvidelse av det strategiske samarbeidet

Det er viktig at Norge fortsetter å utvikle et godt forhold til Storbritannia på fiskeriområdet. I likhet med Norge råder Storbritannia over store havområder og vi har en felles grense i Nordsjøen, skriver departementet i sin pressemelding om saken.

Samtidig har Norge og Storbritannia ofte sammenfallende syn når det gjelder havforvaltning, og vi er derfor naturlige alliansepartnere. I avtalen er det tatt inn en referanse til å utvide det strategiske samarbeidet.