Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.12.2020

Endrer ikke omsetningskrav

Kongekrabbefisket

Omsetningskravene for å delta i kongekrabbefisket endres ikke. Det betyr at man fortsatt kan delta i denne fangsten med omsetning på 200 000 fra annet fiske. Statsråden varsler imidlertid at det kan bli endringer av innretningen i denne fangsttypen.

Det var Stortinget som i vår bad regjeringen om å komme tilbake med en opptrappingsmodell for omsetningskravet i kongekrabbefisket.

Et forslag til modell ble sendt på høring fra Fiskeridirektoratet i høst. Der ble det blant annet foreslått å øke kravet til omsetning fra annet fiske for å oppnå full kvote fra 200 000 kroner til 300 000 kroner fra 2021.

– Jeg har valgt å lytte til innspillene i høringen og vurderer at det ikke er riktig å øke kravet til omsetning for å oppnå full kongekrabbekvote i 2021. Innspillene i høringen er samstemt i at det ikke bør gjøres noen endring nå, men alternativt først i 2022. Fiskeridirektoratet anbefaler også at kravet eventuelt økes fra 2022, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding fra departementet.

I dag er kravet for å få full kongekrabbekvote at du har fisket og omsatt annen fisk for 200 000 kroner. Det har blitt tatt til orde for at kravet må økes for at kongekrabben i større grad skal tilgodesees aktive fiskere og fordi kongekrabbefiske er et tilleggsfiskeri.

– Omsetningskravene i kvotemodellen har vært gjenstand for diskusjon siden modellen ble innført i 2016. Jeg vil ta meg tid til å gjøre en helhetlig vurdering av kvotemodellen som ivaretar prinsippene som ligger til grunn for kongekrabbeforvaltningen. Disse prinsippene dreier seg om at det er fiskerne som er mest plaget av kongekrabbe som bifangst i andre fiskeri som skal få nytte av den, at kongekrabbefisket er et tilleggsfiskeri og at vi skal oppnå best lønnsomhet også i dette fiskeriet, sier Ingebrigtsen. Vi vil også vurdere mulige justeringer i innretningen for kongekrabbefisket før årsskiftet og kommer tilbake til dette, sier Ingebrigtsen.