Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.11.2013

Endrer fjordlinjer

For sild sø for Sørøya

Regelverket om fjordlinjene endres fra tirsdag 26. november. Det er Fiskeri- og kystdepartementet som melder at fjordlinjebestemmelsene nå endres og at det åpnes for alle fartøy i fiske etter sild med not i områder sø og vest for Søøya i Finnmark, det vil si det samme området som fra tidligere er åpnet for fartøy opp til 21 meter.

Fiskeri- og kystdepartementet opplyser at begrensningene som kom i januar områdene sø for inngangen til Tysfjorden i Nordland og langs kysten søover også oppheves. Endringene får ikke betydning for det etablerte kysttorskvernet.

– Det er viktig for meg at vi får på plass et godt regelverk i samarbeid med næringen. Frem til vi har dette på plass ønsker jeg ikke unødvendige begrensninger på tradisjonelle fiskerier, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– For eventuelle andre endringer lenger nord eller i Ofotfjorden vil jeg gå i dialog med Sametinget om løsninger. Målet er å finne løsninger som alle er tjent med, sier fiskeriministeren.