Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.09.2020

– En interessant uke

Studenter på praksis

– Det har vært en interessant uke. Dette sier Pernille Strandrud Holtskog, som sammen med Katrine Hessen sist uke var på praksisopphold hos Norges Fiskarlag. De to studerer ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø.

Norges fiskerihøgskole er Universitetet i Tromsøs faglige enhet med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

De to studentene er i det tredje studieåret sitt og skal denne høsten ha tre ukesopphold hos Fiskarlaget.

Lærerik avveksling

Studentene har siden semesterstart hatt mye nettundervisning og sier det har vært en spennende og interessant avveksling fra koronahverdagen å komme på praksis.

– Jeg visste relativt lite om organisasjonen før vi kom, egentlig bare det jeg har hørt fra kompiser som er fiskere. Må si det har vært utrolig lærerikt! Dere holder på med mye mer enn jeg ante på forhånd, sier Katrine Hessen som er fra Tromsø.

Bildetekst: Pernille Holtskog (t.v.) og Katrine Hessen sammen med, fv første nestleder Arild Aarvik, leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen under Landsstyremøtet i Fiskarlaget onsdag.

Mye innsikt

Hun ramser opp en rekke tema de to har fått innsikt i under samtaler med Fiskarlagets medarbeidere.

– En hovedhensikt med praksisutplasseringen er at studentene skal få innsikt i mangfoldet av arbeidsoppgaver som utføres. Det har vi virkelig fått, repliserer Pernille Holtskog.

Pernille er fra Asker, og som østlending var det ikke gitt i utgangspunktet at hun skulle søke seg inn mot sjømatnæringen. Hun beskriver studiet som veldig interessant, og sier det både var historien og fremtidsmulighetene som ble avgjørende for den retningen hun har tatt med sin utdanning.

– Jeg synes det er kult alt det som vi har fått med oss denne uka. Vi opplever å ha fått delta i den innerste sirkelen i organisasjonen, og helt uten filter. Det var kjempespennende å allerede første dag på mandag få være med under ledermøtet i Norges Fiskarlag. Og så fikk vi følge Landsstyremøtet over to dager med mange interessante saker, sier hun.

Åpen organisasjon

Katrine Hessen sier hun også er overrasket over den åpenhetslinjen Fiskarlaget har overfor dem som praksisstudenter, men at de selvfølgelig er bundet av den avtalen skolen og arbeidsplassen inngår med studentene før de går ut i praksis.

– Vi opplever at alle har snakket veldig fritt, også Landsstyret – og dette har gitt oss mye innsikt på kort tid, påpeker Hessen, som synes det har gått greit å henge med på fagstoffet.

Bildetekst: De to studentene sammen med ledergruppa i Norges Fiskarlag som denne mandagen var supplert med nestleder Arild Aarvik.

Tromsøjenta er tydelig på hva hun mener er bakgrunnen for at både hun og Pernille fra Asker klarer å henge med.

– Ja, det tror jeg handler mye om at vi går ved et fakultet som har forberedt oss godt på hva denne næringen er og hva dere holder på med. Vi kjenner oss faktisk ganske godt rustet til å komme ut. Vi klarer å henge med på en god del av temaene som diskuteres, både på hovedkontoret og i Landsstyret. Jeg tror gode lærere og et godt faglig grunnlag fra utdanningen i Tromsø er noe av forklaringen, mener hun.

Ser fremtid

De to praksisstudentene er nå ved starten på sitt tredje år, og begge planlegger å gå videre til masternivå. Det vil si to år til i Tromsø. Pernille Holtskog har så langt ikke landet hva hun vil rette seg mot.

– Det er så mye spennende både innen havbruk, fiskeri og forvaltning. Jeg ser absolutt for meg en fremtid tilknyttet næringen, understreker hun.

Katrine Hessen synes spesielt ressursforvaltning er et interessant fagområde.

– Fiskeri er nok nærmest for min del. Pappa har bidratt mye til min interesse for fiske, og jeg har etter hvert blitt interessert i hvordan vi skal ta vare på og forvalte de store ressursene vi har tilgang til på beste vis. Der ser jeg min fremtid. Så får fremtiden vise hvordan det blir, påpeker hun.

– Nyttig for oss

– For oss er det en vinn-vinn-situasjon å ha studenter i praksis. Dette sier generalsekretær Otto Gregussen. Dialog med praksisstudenter har gitt meg mange nyttige innspill om hvordan vi oppleves utenfra. Det er en gevinst for meg som leder og oss som kollegium å både få gi innspill og ta imot respons fra dem som besøker oss med en faglig inngangsvinkel, sier han.

Fredag formiddag deltok han i flere korte møtepunkt med studentene og bidro med innspill og historiske referanser knyttet til betydningen han mener Fiskarlaget har som organisasjon for fiskerne og graden av gjennomslag i det politiske bildet.

Han pekte bokstavelig talt (bildet nedenfor) på flere av de tidligere lederne som eksempler på den solide forankringen fiskernes fremste tillitsmenn har hatt i samfunnet og hva dette har hatt å si for utvikling og gjennomslag.

Bildetekst: Generalsekretær Otto Gregussen (t.h.) og rådgiver Hanna Bakke-Jensen (t.v.) i samtale med Pernille og Katrine

– Vi får delt innblikk i organisasjonens oppbygging og beslutningsorganer. Og så får vi, som Pernille var innom, en anledning til å vise studentene den bredden av saksområder som Fiskarlaget jobber med.

Mange, og det gjelder ikke bare studenter i praksis, men også mange i næringen – lar seg overraske når de får innsikt i hvordan vi gjennom et vanlig arbeidsår legger ned enormt mye arbeid knyttet til kvotereguleringer, ressursforvaltning og kvoteforhandlinger med andre land, samt rådgivning til og dialog med våre myndigheter. I tillegg arbeider vi med en rekke andre saker som på ulikt vis treffer våre medlemmer eller våre interesser. Vi har en spennende næring, og det er flott å se at også studentene ser de mulighetene som næringen har, avslutter generalsekretæren i Fiskarlaget.

Fakta:

Norges fiskerihøgskole ble etablert i 1972, og er landets ledende kompetanseinstitusjon innen fiskeri og havbruk. De har rundt 100 ansatte fordelt på vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger, og dekker et bredt spekter av marin forskning. Studietilbudet omfatter bachelor- og masterstudier innen fiskeri- og havbruksvitenskap, marin bioteknologi, fiskehelse og internasjonal fiskeriforvaltning.