Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.11.2013

DVD-lanserer film

Kvalitetsfilm på Landsmøtet

Den nye filmen om korrekt fangstbehandling lanseres denne uken på DVD på Fiskarlagets landsmøte. For å bidra til felles forståelse av kvalitet og konsekvensene av feil fangstbehandling har en rekke samarbeidspartnere bidratt i arbeidet med en film som nå er klar til å distribueres gratis til fiskere.

I omtalen av filmen heter det at: Tap av kvalitet kan ikke rettes opp igjen. Det er derfor viktig å håndtere fisken optimalt gjennom hele fangst- og produksjonsprosessen. Korrekt fangstbehandling er viktig både ut i fra et kvalitetsaspekt og for lønnsomheten for mannskap og rederi.

Norske fiskefartøy har de beste forutsetningene for å produsere fisk av høy kvalitet. God kvalitet er viktig for norsk fiskerinæring sitt renommé og er et av våre viktigste fortrinn i eksportmarkedene.

Filmen er utarbeidet i samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Møeforsking Marin, Ålesund Videregående skole, SUROFI, Møe og Romsdal Fiskarlag og utvalgterederi og eksportøer. Arbeidet er finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, SUROFI og VRI Møe og Romsdal.

Surofi har finansiert opptrykking av DVD-er om korrekt fangstbehandling om bord i fiskefartøy, og under Landsmøtet til Norges Fiskarlag 13.-15. november vil Janita Arhaug i Møe og Romsdal Fiskarlag og Kari Fjøtoft fra Møeforskning betjene en stand for å vise frem og dele ut filmen.