Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.12.2020

Digitalt medlemsmøte

For alle trøndere

Fiskarlaget Midt-Norge inviterer onsdag 16. desember til digitalt møte for alle sine medlemmer. Det serveres dagsaktuelle tema og orienteringer. Påmeldingsfrist tirsdag 15.

Det digitale medlemsmøtet i Trøndelag holdes for å gi en oppdatering og informasjon om en rekke løpende saker og tema.

-Vi vil også tilrettelegge for en slik arena for å utnytte muligheten som ligger i de tekniske løsningene og også kompensere litt for at vi verken fikk holdt vårt årsmøte som et fysisk møte i høst, samt at vi ikke fikk gjennomført de regionale kontaktmøtene vi har tradisjon for å holde sammen med Bud og Hustad og Råfisklaget på høsten, sier daglig leder Marianne Sandstad.

Medlemmer i Fiskarlaget Midt-Norge som ønsker å delta på møtet bes om å sende en påmelding på mail innen 15. desember til: midtnorge@fiskarlaget.no

Alle medlemmer skal også ha mottatt invitasjon til møtet på e-post. Etter at påmeldingsfristen har gått ut vil alle påmeldte motta informasjon og tilgang til det digitale møtepunktet, forteller Sandstad.

Medlemsmøtet holdes onsdag 16. desember kl. 12-14 

Program for møtet:

  • Norges Fiskarlag, Joakim Martinsen – Sintef-prosjektet: Framtidas Kystfartøy

  • Norges Fiskarlag, Jan Birger Jørgensen- kort gjennomgang av høringsnotatet om ny lengdegrense i kystflåten

  • Norges Fiskarlag, Otto Gregussen – Nytt Nofima prosjekt som skal se på konsekvenser og oppfølging av kvotemeldingen

  • Norges Fiskarlag, Otto Gregussen – status organisasjonssaken 

  • Norges Råfisklag, Jan Erik Strøm: Priser, omsetning og markedsituasjonen for 2021

  • Fiskarlaget Midt-Norge – informasjon fra styret og administrasjonen 

Møteleder vil være Marianne Sandstad