Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.11.2022

Digitalt fiskarmøte

28. november

Norges Fiskarlag inviterer våre medlemmer til et digitalt fiskarmøte om saken knyttet til sporing og rapportering i flåten under 15 meter. Møtet holdes mandag 28. november klokken 14.

Saken om sporing og rapportering har høyt engasjement og har også over tid hatt sterkt fokus hos Norges Fiskarlag.

Vi inviterer kommende mandag – 28. november – til et møte der vi vil gi en status for arbeidet med saken og åpne for dialog og innspill.

• Møtetid: 14.00–16.00

• Møtested: Teams

• Meld deg på møtet via lenken du finner i omtalen av denne saken i medlemsappen til Fiskarlaget

Hvem deltar?

Både leder Kåre Heggebø og generalsekretær Sverre Johansen deltar.

Også flere av våre ansatte og tillitsvalgte/medlemmer vil delta for å orientere og informere.

Møtet ledes av Marit Hiim Haugseth

Vi vil frem mot møtet komme med oppdatert agenda, som sammen med lenke til møtet vi bli lagt inn i og være tilgjengelig i Fiskarlagets medlemsapp.

Norges Fiskarlags medlemsapp: Om du ikke har lastet ned vår medlems-app, så finner du info om hva du trenger å gjøre nederst i vedlagte omtale av appen: 

https://fiskarlaget.no/component/fabrik/details/5/2805-oppdatert-medlems-app?Itemid=316