Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.11.2013

Dialogmøter denne uken

Møterekke med næring og direktorat

I dag, tirsdag, inviterer Fiskeridirektoratet sammen med næringsorganisasjonene til det føste dialogmøtet for å drøfte situasjonen etter rykter om ulovligheter under torskefisket i vinter. Dagens møtet holdes i Tromsø og Fiskarlagets nye leder Kjell Ingebrigtsen deltar i møtet.

Det holdes møter flere steder langs kysten denne uken og både direktoratet og næringsorganisasjonene blir representert.

Et sentralt tema under dialogmøtene vil være rapporten fra et bredt sammensatt utvalg som nylig ble lagt fram med bakgrunn i ryktene, og som lanserte en rekke kort- og langsiktige forslag til kontrolltiltak i torskefiskeriene.

Formålet med møteserien er å få en åpen og god dialog mellom myndigheter og næring, heter det i omtalen av saken fra Fiskeridirektoratet.

Alle i utvalget er enige om at det må gjøes grep for å sikre bedre kontroll, og at næringen må ta tydelig avstand fra ulovligheter.

De ulike medlemmene i utvalget har lansert tiltak de mener vil bidra positivt. Noen av tiltakene har hatt bred støtte fra alle, andre har vært omdiskutert i utvalget.

Utvalget har imidlertid ønsket at alle forslag må komme på bordet slik at vi får en god diskusjon om hvordan næringen og myndighetene best kan møte problemene.

Arrangøer og deltakere i møteserien er Fiskeridirektoratet, Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

Møtene er åpne for alle.

Tidspunkt dialogmøter:

Tirsdag 19. november i Tromsø hos Norges Råfisklag, møterom Naustet
Onsdag 20. november på Myre, Kommunestyresalen på rådhuset
Torsdag 21. november, Leknes, Surprise Kafe

Varighet 12:00 – 16:00 alle dager

Tirsdag 7. januar, Hammerfest og kantinen til Norway Seafood klokken 13:00 – 17:00
Onsdag 8. januar i Båtsfjord på Båtsfjord brygge, klokken 12:00 – 16:00
Tirsdag 14. januar holdes siste møte i Røvik på Kysthotellet klokken 12:00 – 16:00