Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.09.2021

Deltok i ministerpanel

Sjømatmesse i Russland

Fiskarlaget deltok torsdag i et internasjonalt panel under sjømatmessen i St. Petersburg i Russland. I panelet var det en rekke ministere og representanter fra fiskerinæringen, og tema for diskusjonen var hvordan pandemien har truffet fiskerinæringen og hvilke utfordringer næringen står foran.

«Global Fishery Forum & Seafood Expo» holdes for fjerde gang i St. Petersburg denne uka. Norges Fiskarlag er representert ved leder Kjell Ingebrigtsen, vår nye generalsekretær Sverre Johansen og prosjektleder for Fiskarlagets Russlandsprosjekt Marit Hiim Haugseth.

Omstillingsdyktig

Kjell Ingebrigtsen deltok torsdag formiddag i et panel der «Pandemiens virkning – nye utfordringer for fiskerinæringen» var tema.

Han pekte blant annet på at Covid-pandemien har påvirket mange deler av fiskeindustrien, men at vi har klart å gjøre omstillinger fordi næringen er vant til å forholde seg til skiftende forhold på mange områder.

-Endringer i vær, kvoter, regelverk og i markedene er alle en del av hverdagen i fiskerinæringen. Derfor har vi kunnet tilpasse oss raskt og finne nye løsninger, sa Ingebrigtsen.

Han delte norske erfaringer med deltagerne i arrangementet og omtalte blant annet effektene av fallende priser for mange produkt og endringer i forbrukermønster som følge av nedstengingen, samt hvordan vi fra norsk side samarbeidet med myndighetene for å finne smidige løsninger.

Kjell Ingebrigtsen pekte også på utfordringer knyttet til forsinkelser innen skipsbygging, vedlikehold og reparasjoner.

Han fremhevet også de positive effektene av at digitale løsninger har bidratt til å opprettholde samarbeidsrelasjoner, men understreket også hvor viktig det er i internasjonalt samarbeid å møtes ansikt til ansikt.

Viktig møtepunkt

Fiskarlagets representanter blir i Russland i til sammen tre dager. I tillegg til dagens paneldeltagelse er det avtalt møter med våre russiske samarbeidsorganisasjoner.

-Norges Fiskarlag har i drøyt 15 år hatt et tett samarbeid med russiske kolleger og opplever at dette er et svært viktig samarbeid som gagner både våre respektive organisasjoner, samt har betydning på nasjonalt nivå, understreker Kjell Ingebrigtsen.

Høstens fiskeriforhandlinger med Russland foregår i oktober, og Fiskarlaget er som vanlig representert i den norske delegasjonen. Det er ennå ikke avklart om sesjonen vil bli holdt fysisk eller digitalt, som i fjor.