Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.07.2022

Deltok i jenteleir

Rekruttering

-Nyttig, viktig og vellykket. Dette sier nestleder Arnstein Næss i Møre og Romsdal Fiskarlag etter å ha deltatt på en tredagers rekrutteringscamp for kvinner på Nordmøre. I alt 12 jenter deltok, noe også NRK fikk med seg. Se også deres reportasje fra arrangementet.

Nordmøre er en region hvor fiske i generasjoner har stått sterkt. Tradisjonelt har fisk sysselsatt alle, uansett kjønn og alder. Næringen har vært gjennom mange struktureringer, en betydelig del av disse forandringene har preget fiskerimiljøene.

Det er nå få kvinnelige fiskere i regionen og det lav rekruttering til sjømatsektoren.

Renate Gustad i Nordmøre Fiskebåt AS, som eies av fem kommuner og en rekke bedrifter på Nordvestlandet, har stått i bresjen for arrangementet.

Hun fikk med seg flere aktører, blant annet Møre og Romsdal Fiskarlag, for å samle jenter og unge kvinner til en tredagers samling og gi dem en smakebit av hva havnæringene kan by på.

Fornøyde deltagere

-Vi ønsket å sette inn tiltak for å fremheve kvinners rolle i sjømatnæringen og vise hvilke jobber som finnes. Vi er derfor kjempefornøyd med å ha fått til en jenteleir denne uka, sier Renate Gustad.

-En prosjektgruppe har vært på ungdomsskoler og på videregående for å informere og vi er veldig godt fornøyd med å ha fått i alt 12 jenter med oss disse tre dagene, forteller Gustad.

Deltagerne var i alderen 14-20 år og har vært både i Kristiansund, på Smøla og i Ålesund for å møte ulike deler av næringen på Nordvestlandet.

Hun håper at mange av deltagerne nå gjør valg som innebærer at de havner i utplassering eller i hospitering i marin sektor.

-Jentene er superfornøyd. Om vi spiller kortene våre godt nå tror jeg at mange av deltagerne kan bli å se i ulike deler av næringen, spår Gustad.

Må vise frem næringen

Renate Gustad forklarer at utgangspunktet for ideen om en slik samling var at det fortsatt er få jenter som velger utradisjonelt. 

Hun er derfor glad for at det for å sikre stabilitet og vekst i marin næring er startet opp et naturbrukstilbud på Kristiansund og Fræna videregående skole.

Samtidig bygges Campus Kristiansund, som samler fagskole, universitet, forskning og næringsliv i regionen.Hun tror blant annet ungdomsfikseordningen kan være en inngangsport for ungdom til å få erfaring i hva næringen innebærer.

Hun er selv involvert i Averøy kommunes deltagelse i årets ungdomsfiskeordning, et initiativ som har fått bred omtale både i Tidens Krav og i NRK.

Renate Gustad er opptatt av at næringen selv må ta initiativ for å vise seg frem for at ungdom skal velge næringen. 

-Arrangementet har vist at vi er PÅ og gjerne vil ha inn også kvinner. Det har vært artig å arbeide med dette prosjektet. Alle har vært så positive, slår hun fast.

Imponert

Nestlederen i Møre og Romsdal Fiskarlag sier han er imponert over hva som er blitt tilbudt jentene denne uka.

-Ja, det skal bli spennende å se resultatene av denne satsingen. Og det har vært artig å få møte ungdom i det de står klar til å gjøre viktige utdannings- og yrkesvalg, sier han.

En ekstra spiss på arrangementet satte det også at NRK var med ut på fiske.

Arnstein Næss stilte sammen med sin tvillingbror og nevø med båt og utstyr for å gi deltagerne en opplevelse og en innføring i hva fiskeryrket innebærer.

Han presenterte også Fiskarlagets rolle og funksjon som organisasjon.

NRK var med

Arrangøren fikk blant annet støtte til gjennomføringen fra Nærings- og fiskeridepartementet og fra Møre og Romsdal Fiskarlags støttefond, de såkalte Råfisklagsmidlene.

Du kan se innslag fra leiren i NRK Møre og Romsdals sending torsdag 30. juni. Innslaget starter ca 6.50 ut i den vedlagte sendingen. (lenke til NRK)

Mange bidro for at arrangementet kunne gjennomføres.