Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.09.2022

Definert som startpunkt

Årsmøtet i Nord

– Dette kan være det siste ordinære årsmøtet i Fiskarlaget Nord. Slik slo Roger Hansen an essensen av spenning som er knyttet til årets årsmøte i Fiskarlaget Nord. Møtet åpnet torsdag ettermiddag.

En av de to store hovedsakene i årsmøtet er den såkalte organisasjonssaken i Norges Fiskarlag.

Dette er knyttet til et pågående arbeid om å forenkle organisasjonsstrukturen ned til en modell med tre medlemsledd i organisasjonen.

Årsmøtet i Fiskarlaget Nord markerer et startpunkt for en årsmøterekke denne høsten med hele sju ytterligere møter.

Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge er de tre lagene som nå arbeider for å slå seg sammen til ett lag.

I alt åtte møter

De øvrige regionlagene i Sør-Norge har en tilsvarende plan, mens Fiskebåt representerer det siste av de tre organisasjonsleddene i en fremtidig foreslått struktur.

Imidlertid – og det understreket Roger Hansen tydelig i sin tale – så er Fiskarlaget Nords debatt og vedtak bare ett ledd på vegen mot en slik løsning som det over tid har vært arbeid for.

Også leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø var tydelig på dette da han fikk ordet til hilsningstale rett etter at åpningstalen var holdt.

Han påpeker at han håper det skal gå vegen med en ny struktur i organisasjonen, men at alle medlemsleddene nå må få kjørt gode egne prosesser og årsmøter på vegen mot det han håper kan bli en ny forenklet organisasjonsmodell.

Det er drøyt hundre deltagere og gjester i møtet ved Edge i Tromsø.

Var tydelig

Roger Hansen var overtydelig på dette da han innledet.

– Jeg er veldig glad for at vi er kommet til den dagen der vi kan legge frem for årsmøtet et konkret forslag til løsning på vegne av kystfiskerne i Norges Fiskarlag. En løsning som legger til rette for å sikre og styrke organisasjonsalternativet for kystfiskerne i nord, som har vært bestillingen.  
Og merk dere at jeg sier «legger til rette for». For omorganiseringen er ingen garanti for at resultatet blir det vi vil ha, det åpner for muligheten, understreket han og inviterte med det til en god og bred debatt i årsmøtet som holdes torsdag og fredag.

Han viste til at årsmøtet er invitert til å ta stilling til om man ønsker å stilles seg åpne for et konkret nytt organisasjonsalternativ. 

– Og så vil det være først i oktober, etter at våre kolleger i Nordland og Midt-Norge har fattet sine beslutninger, at vi vet om muligheten blir noe av. Vi går ikke bare inn i et spennende møte, men også en spennende høst, sa Roger Hansen.

Når saken behandles på årsmøtet senere torsdag ettermiddag skal Roger Hansen innlede til debatt sammen med generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag.

Les hele Roger Hansens tale her: